HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 539.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

Y
H
,, IINTRODUCTIE.
feaeht gkubliekf g
Wg zgn elkander onbekend. Ik zet thans voor het eerst de voet op
de groote litterarisc/ze ,,Biihne,” waartoe gg u entree kunt verschafen,
telkens als er een nieuw stuk wordt opgevoerd.
Waniieer doet gg dat? Natunrlgk als gg trek hebt, even als ik
slechts naar den schouwburg ga, wanneer de lust ing daartoe beweegt.
Maar die trek of die lust moet opgewekt worden; dat geschiedt -­
hetzg door het crediet dat zich de naarn des schrgvers reeds verworven
heeft, -­ hetzg, als deze debuteert, door aanbeveling van geaccrediteerde
zgde, ­­- hetzg door den aard van het onderwerp der voorstelling ....
of, soins, eenvoudig door den naani van het stuk.
Ik ben debutant, niaar ’t ontbreekt ing aan een introductor. Dat
spgt ing, want ik gevoel ing slecht op rngn gernak als ik iemand aan-
spreek dien ik niet ken. Als ik zelf eens de rol van introduetor op
ing nain? Ik zal het wagen die vrgheid te neinen: ik keet Keurdcr
van Smc er.
l Wat ik n bidden rnag, zie dien naain niet voor een ,,noin de guerre"
aan, zoo ver gaat rngne pretentie niet; het is simpel een inasker.
Ik heet Kcurdcr van Smeer, letterlijk ten ininste, want de
naarn is een anagrain van dien, waaronder ik den burgerlgken stand
te boek sta.
Ten volle wordt door ing beseft, dat noch ingn eigen, noch een aan-
genornen naam in staat zou zgn oni toeschouwers te lokken voor angne
voorstelling.
Zoo op iets, inag ik daartoe slechts rekenen op den naain van het te