HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 68

JPEG (Deze pagina), 439.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

1
I 54
I
1 VVET VAN 23 APRIL 186% NIEUW ONTWERP.
1
Art. 20 al. 1. te vcrzvallm. Art. ­- 1
Il II II 2 óehwgfï /"e1·aat10001·cZi1z_q. Il - 1
ll ll ,, 3. II 52 I , laatste lid. I
II 2 I ,, I BD 3 . II I 7 . I
ll II fl 2; ll 1. 9 . . 1
ll 2 2 • ll 1 8 • I
II 23. ,, 45 § 2, 5. "
II 5 2 I § 2 .
E 11 245 öeárqft Ve1·antw001·ding. ll -
ll 2 5 H]. Zd. ll ·- i
ll 2 G al . l . ll 3 3 . _
ll II II 2 lc varuallmz. Il ­ 1
II 2 7 II I idem I
Il ,, ,, 2 . ll 5 9 . I
11 ,, 2 8 ic vcrva/lm. II -­ 1
Q 11 22. II 52. Q
Il 3 0 . II Il I
J Il 3 1 • II G O . .
ä II 3 2 fc z>1>1·1·a!!e1z. ll ­­
à fl 3 3 . II 2 3.I. 2 , I .
ä II 2 9 II I •
ä II 3 4: . ll 5 7 . ,
ä ,, 3 5 te z:1*1·z2a//mz. II ­­­
,, 3 6. Il 5 4· . 1
1 ,, 3 7 ie verval/« 11. ll ­~ I
ï ll 3 8 . Il 2 3 .
1 ll 3 9 . ll 2 I . 1
1 ,, 40. Il 25. §
{ ,, 41. Il 25. ‘
N 41 2 ­ ll 3 2 •
IV QL 3 . II 3 I al . I .
if _ ,, 44 4. II 2 7 .
1- ,, 4: 5 al. I , 2 en 3 te ve1·valZm. II ­­­
‘ ,, ,, Il 44 betref! PIC/'£(7ZilOOO7`/Zl<7Zg. ll ­­
E ,, 4 6 ta vw·z:z1/[mz. 11 - I
ll 4 7 § a #[6771. II -­ °
H Il II b- II 4 [II . 2 •
II 4 8 . ll 2 5 . I
ll 41 9 3.1. I . 11 2 2 . .
ll I! Il 2 ’ 3 CH 42 1 ll 5 6 •
H 5
II 5 I ­ I
4 ll 5 2 áeirfezz Veran/w001·d1`7zg. ll ­-­ ’
I Il 5 3
I Il 5 45 4
I
I