HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 67

JPEG (Deze pagina), 374.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

I
I
I
AO

WET VAN 23 APRIL 1864. I NIEUW ONTWERP.
¢
I
I Art. I lv vvrvallczz. Art. -
I_ u 2, ELI. I u 48.
F ,, 49 § a.
gg rr u er 2 li 43.
,, 3, ll 1,2,3. ll 45§1eu 2.
I u rz rx 4. 1: 49 ,, I) 3,I. I.
I u 4. u 45 u 2.
n 46.
Il 5, al. I. u 49 § b, 2c cu 3e lid.
u n n 2. ll 58.
rr 6, u I. Il GI.
v II II 2. belrvfl Vvmvlwvvrvlivg. II -·
pr 7. n 45.
ll 8 8.I. I. _ u 50 I 611 2.
II II Il 2 em 3. le vervallen. v -- (R. R. 31 en 32).
rr rr rr 4. II 50 BI. 3.
u 9. rr 44 u I.
1: 10 § 3.. ll 52
u er rr u u II.
n 53.
u Il BI. I. u 45 § 3, a., IO.
Il 52 II § 1 al. 1.
rr Il n 2. Il n u u I, 3. 611 (I, &I. 3.
n 12 u ]. le vervallen. u ­-
u n u 2. n 45 § 3,
II 52 I § 2.
Ir I3. n 44 aI. Q.
I, II 52 II § 1, d.
ll I4. u 6.
N 7.
ll I5. Il 3.I. 5.
Ir IG. n rr u G, § 4.
II QI.
n 17 GI. I. rr 12 aI. 5.
rr 17 ,, 2. 1/ 45 § 3, I).
H 52 I § 2.
1 IB. ll 6.
,, 19. le vervallen. rr ­­·
I