HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 2

JPEG (Deze pagina), 624.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

»· ·`·‘=­··#~ ’ ·· ·· ·· · ..; .; ., .~ .;. ~­·· -~ » · ·­ .. ,r,Y ...,,., -
. {C _V.`­ _ Y . ., . y. T . __ dlfw.
_ ;;ï~­*~S·»‘.‘;.‘ ;J ‘< ,>_,‘: ‘j ,v,. >. ·; A ‘ *
~ ._ ,_ ·>·>· ·;;,ï»; .·­1 yt 2 ··»· ’ ,_
~ ‘ ­,r__:>Qj·y¢·ï v‘_» E j·ï·j:·f :·Z.·{
· H] ’~’ ­·‘«, ‘ `**"··.vï··:f¤‘·ï=¥<e£'·";'Z*·.‘#ï;«: - E 5 v·.‘ .l;S·¢
gr In VAN DEN SCHRIJVEB. m £,e;~r;>`·¥;F;¤;··. gejg § ·~ _ :;‘.;;ï;" :x;­·yj··;; ¢
= . T. %;e· 1 ;">;:" ‘. :¥;;.‘¤‘·­§.=·ï;«`.1ï;·;.I‘·§i,` ·```· ·¤j;·.. Y;.»-ic
i »_‘.Mi~·=;··?:··?:*ï€:v¤·‘·; `xx ­~­­Y ·­‘=S·;,«. ;~,;
J · v °‘*¢·". ·"¢­·.·· ­..­" =;­j‘;-*,:» ,»«r· ~‘.' ­ J : .· _`J· ­«
~ ._ f ,'.­,.··‘,‘.·z~,«.~­<~ %,.»>.* `;· ;·-, _.;g. ,,;-- · ç, 3, :ï~ · bmx
G »;.._4,: ,;:2 ._;y>_’ .w_»·g ~_ .,_~·,v;4; .·:_j_·v ug; ­·»;·$y· _ "' N;
4 ..., E
; . ·=­ï· .~.ïä¢.ë·§<E¤.;·_ ·¥‘-·2l4,»,;~ i-­;=«~`1-;.?‘~ ·1­‘~,1·ï,; _~» 3’;;¢~1,;>·..
·· ~-,· "­> ·‘; ~,·. ~ ’· ‘ rr ·..«-.
kf ‘~'i ·­n*l`·‘wr:"`1, L`«ï¢;‘·ï ·*i‘*;E.‘­*".C"Xà"*S·, g ‘ « . .‘?.·‘i; ‘ «· ï~ r.
l~_. ..., ‘» · ;»r,,;,· rx =»‘g=·­`:··:_x ·;. =~¤`;· ërngzï.¤<;.,;­§·-‘#.=J;§g¥<·g ‘J·;J§£‘ï<·~ê­;:<;~"ï^‘¥j‘;­ï­r .· ‘ xp; eg
;“ 1 ~¢.‘l‘..n`;.= =‘ ·‘ ‘ . .
·,.«xë_&`;ä.­.·.>,,$ï,y.§;,>st·<‘g··.«·;·~.ïz#äg¤`ê.~ ·_ .uäugänw~x;·¢4.¤e.ï2#v»v;=£<,=1~.;;;·¢.;« 2&.;·­..­¥..;;wa,¤== ·,L· :v=·;.··;»;.
ïï?ï'ï`.* ~ ‘ `ïï FT · ­
^­’ asä ;=·ï·,Q`.~ .€v¤·.5;ᑤ*ï~:’·ï>£"‘~r·;"‘«¢aä·’?;Ei·~~t»y‘.';¤‘~;‘;-%ä;~‘.·.¢·Y .·­`~.:,=;·==%#;ï`.aïf‘ëëïä ;;.·‘€rsïï‘ `zi<=".">,TP. ':¢-­;:bg~§’;<‘I=:j . "I.:2:_~.;­,.C~
·‘;‘iä'{)€e~ï i¤‘X=»$¥~è*$·¢ï‘i*e. :«;.;=;:.;ê;;;;Z·f~°',···1<<z¤>­.. ’··· gw; ïr L,. _
.· ~-.,.· Myra;. ·,4=;;à ,.,..1,2 5;- :·_;..:=_ · ‘·,,`
!·ï*.i;¥*’亮ê‘#*?*' ga: 34% ; ;¢4«,¢;«’¢$···.·.. ···· gg ·
· . ’. 2‘”ï==`·‘ ;=·¤=«F· ·‘<wïs^ ··.»· anw.è;£:«*¥?.­=>’··­-ï,i.;=:«z,.. ‘‘,· ­­.ï:·‘¤zJ;:;:¤-·=;.;..z=ïïr·:·v-;:L.e#.~:·e..=:,r-4 ;~ «·`· ;·; :· ..
· X4 »­$?x?¤·v‘§à=l~··§g···C ’·«°"·:~:,·.94 r. ··$`§.:·`v· :­ 1::"·;.=» _­.4 • ·;z·,·» .?~: ·vt.¤~r;.;·«· çää «.»~­ .«.·*..==, . ‘,.·ï .;; , ~.~.
{J {
£~ :3% ‘¤ "‘är$y;%’$ ¥ " ‘¥§f»'ä·¢3ê¥*:.,·ä` A·:1,ï‘;¥s~i‘«$¤ïEx¤*‘···€¤w§”'ï'·2·"ï!»ç‘:.x¥­e»·:· ·‘t,< «e4,·«^n:=‘$4~mr wg ![,ï;»·";5¤2· ::sZ.€7F,;iï.·.;;»; ·,:c;q,g· we ,
‘· ‘ · X änïiqg;à;~­:;»5;,m:«¥ïx~·;c~; a.·@=<r=¤:.;¢&m"··‘:¥e?.aw <=x=;°;···ï; ‘ =·* en <»..ëI?¥
,, _..;*¥ J;:$«a;¤· ·m.,=.?@k QYM4 ·‘=· vu,g.,¤;;«ï.~;__.­·,:,«;>»··-+;;g9?.«··.:;e.·#·,·2;w.·~;:«.«·=;·«¤v_=­¢=$ug.=;4·«;4~·»ï¢;_`»cesJ;:.»£:‘
­, · ' P;··¤T$,§«v=·;^,;·g;(_ï‘°ê,§;*><ä§ïï;?('•;g·;.:{.);g¢=`;­.;á;è4>zw;_g, :.­·¤ zeg; ;¤;­ ~·.1A‘.,¤‘#¢‘eà;.«Q­.·;ï,;»z »«·­·< k»,¢v« :·.­*·,·.>.=.. L; ~;. ~¢-­··«*u,;• 4-5+;;
e= A; -v^ wi =;·. ‘· `‘,‘ _'j;;·,»;¤. ‘, ~ .‘#?;f=r­. >­.;¥; =·ï­ «, 2% J ‘F ‘:v· ’ ‘
#· ‘ v.;
­.*§f' ‘$1#e¢;s£¤§:.<>~yg;sïèä{ïïz=·3:$§%&y&ra$«<¤, •··,f;,~e;@Z*='=£.. ‘·:«Yï¥A­‘·1·4*€.<¤·.‘ï1g·:»2«;糧,5%..‘_ç.§`~&§2;g,m­1·..;:»··.«,»=.·;=.¤x:g€‘=gïï;«;; M? 1
· ==· ‘s;§@#¤·«‘ ·¤ .. ·*­li· =2u%·ï.T$,{=¥è;¤=­.ï,=~€;·~f¤+*.ï¢ ¥:‘·wt».m;w%»;¢«;vmu,;.­‘:·=.:­·;·¢.­‘« me;.x;._·~‘;<-,;··¢; «
~g,». ¤"¤.&» ;· ;»!gä,§‘, .·w«#'*ê·m 1`;·§ä,•‘(?¤·‘···*·~·>..?».s4 M.­~­‘r:;ç.. ,$»çç>«?» m~·:z’·:{á¢*§":1,a·".¢,«‘T;‘.~‘ ~·~.·<­· ;­· f‘.=";..§'·‘»·-rv>=-··»7e%..»».*»·~‘ <· ‘ ,
¥*‘ s‘ =€]¢:~°5;á;?§f;§«;;;,3,·«_,§,m;·;;;.%.xë#ïï«<ïwv $2u;x¢:·mä.s;«=­¤~ï.c:«.«>;mu,,,¥~5;#··=·,:;;-9;,, x
~ ·. 2%,, MP? ,s'>:<·'·W!·1`!$;?'•é""ï ·=v·· ¤x.~:;=¤·=;=!=··;ït=¥;.·:ï»ï=.:··?x§ä‘~;ï=»=e.w,§ä2;;g<&;,##>.m.$v=>%?«Hq..~·:;.`äzggg,Ls.,·è"~«;·«L=;·;·:­;=~···;·3·.; ;~• -
· · .­ ny ·~ ;,· .g; _,­,g·»»w«,ä·,­>3 ·,‘, , [N¢¥ï;‘ï··U.§,»$·§;-&£«üï14;ig-=•5€­:‘rL‘1‘g;«;q,;,._A‘»;wy,.­¥·‘«ïg‘r.;a**·,,,:«`:'ï·»è«L­·:"';§,«’~;v.'~ .· ­· ­_·­ gg
· ~ . . . ._ age . ;s’ =·;:x){¢*<,«·· -;‘; FH:.]-¤·® :- ¤;?­·uM§J§­.f.s» ,,~,p1,~:,«:·. »­;.,5e«=;~è;·; •­­A··,2i··,­ .«·. mm; ;, . ., 5 · · ;,.·w
oh ` ..">°“« "?;·; .«· al ~:.ë‘3*`?€'§2­ï¢·· *‘F·r;;`*·«ïï‘ ‘<5‘;*$?/?’;‘;@1*-5;,àJ?€i<­‘?.;¥#a¤=····‘$·~a".<.·¥$’=·m¤5"‘·;ï¤ll?·. ';. 1{1`,1ï:·­­· .· ‘ L . ·1­·;#`
v ‘W ··‘·· v ‘ WA . .e: ïêè;ï
» u g .·•;,;;erx«*ï·?v’äPa~==5.·;;&äu;§« £;3= .­.v ‘ ­ ï.­ _è;gc:=;;«
A -* * ·" . ‘ @2.5:.-yë·;·ï2«ï,%·g«I§ïggïa5«.:s»;sï;`,,.ë;.;f»=2.a·«;¢ç»«,;.§,>ï;;tï¢:;·=:1;,_;i,;,,r_;.z:v;.,·:;:­»«-
’ " . ‘ « · ; "A :".:>ä;ï·­;3.·,,-"ä‘>~=~».*·.$F.‘·ï.·ä'·.<?#.2=·.·‘€~f2» ;·{~`#~_·“"~$>Eï';¤~.§·«‘Z‘.‘:r.¤a =;$.·.·a·<*·.·;;j»r`e.:1;El ·=‘
.
»; '­¤ » , ‘r ‘ " ‘ .­ · ·‘ ‘·4;;·»> S; ‘:·'·.· €»;w4•a_" ,;¤f »*‘«ï·­·‘:rc »‘· ..»"­ Y L" r·«=·r‘§~'.’«._·;..__­ï»=x g- .;¢ï ;·;’:,>~ =,§§§··5, . .,$4‘. 3‘··;»·«··‘.r‘~:;F-·§ ‘
., usa. z . ·_ .»,,, .e ·« 1¤« a ~;;.»‘·~.».;~·»·.-¤·­.. Hu » M;. ._.<,;efe..e :·‘;..
· ä *"ä·$ä;; W§·à_;$_ .êJ;§:ea;?äg:=·­%ä·a·kïzEê.’«s·N1$F»;f£~&.w ä1..¢.è&=‘·j,ï?·ï.·¤ï?‘,? -ur=.¥~ 2;~‘L=«~êLaï­·=¥ái,~»·-‘ :·= < ·.=f=.1· ·
= . , . ;< ‘ §‘·‘·i5i;:;ï5T<;§lg
· ·‘
.­ ·‘ Y · ¤~ ‘ A Z . M-,,, jg: *v.:¥.' -· Q: y J/‘_;e,.=· ?­.·=*$=.» ï·.j;ä¢J‘5.sï;=..=_ä»_;»,g ,a;1~=*¢;.;~, v;.»z·_.;;.ï.=:;.·£;·y;;. gw
~
«.~· ¥
e ES.! v@ï·`ï°ä?J$~`mje,¢;7a_g·;2;#.··%ï*·"==;‘&>¤iz=5.rwa¤%wê¤;¥£eg=;a;»ä‘·=§;;,à;»äïp;·§m».· e«v·z,m$«J·èxc=;¢.~;mg: .
·»;_.àp · - , á=£;;2_g,§á;;‘y,~:$;;«$...·;<.g,>·, imgäï ;;.,.v.·«4»s~y1,%;§.,ï$.«·..»··»_¢ ;..~W« ...­,‘,w ng;
.. ·· » H ~» .g. ·· ·~:».-m:·,«.m·2<e; ·«,«,r·»«;=-. «».,··«.;x.-:=v;;=. ems·_;=·s-·«rï» sam ··,. .·
.«. . .. . AN · ef: = ; ~·­¢.;=­ ~ ~;»«.#;! 1.»..xL;=<$ »¢.á·§‘­ ·>~~»· ·.«, ·.·.;e­·A<‘¤..·" ·~ . ··.;.‘:~­«k«,a., M, ». « ~·,·, «·«~-:.;¢¢~« ..-
mw » ­,«~x·.w ar.«.»4...«,»>~~. ,,. ;,§_$.,x·..>..··.>., T ,,,.n ¤ uw «.·­.-J J ·»·,...‘.«.,$ay·,=z5.,. M .... ·­.¤«··~.,., J:.
·?“* ‘· ?* §p§‘ï*W"?"à*~ï*‘*‘?ï W '”·'ä‘¥’ *é~·¢~» P W? ‘* w‘·v>.¥¤ bi @:5 v¤v=v·‘»*%M«x uw wg ,·«,=.<:>.c·­-<:.... =w»»·«. ~, em - .ï 4, »; =..«r,;Q .
· = rï ·· " wàäw .;.=..·+».<;ꤣ«;#!»·1*+*2­ï·;•a·s·?v$»r v-··2¥*v.‘:··nF1·.2w¤"a¥a^*wl’»u¥·m%.>.xa­##..·wwWwMk:-v"·5;<¢»:=.l.¢*¥è­‘¤‘»r¥·w2~<3'»¥«<`¤=.· .
Wgr ; ¤q5g‘«·.¤@­,g;x»Lë·­m;g­««‘·:i=nw«« .x..>¢?x«»#v<s;=~;,»1­¢«ë«,.a·2%«~:{a=;.».­»,.,.;W·è;.;:».< ,,«4<,~;;.«~..=*,,.~»w·.;¢«,,<,.;;g·«w>»·.j»_ç.·.
W _ nu ,,v_;,,;»a;·_,..·¢y*· ·’;,,«.-<J>;.¤ï~<è#S@a­@&;€:;.'¤<·,%§»·4ï·_1·;;:<#:.,x,:.2<;?." ·
- rx fä ·«­ T * ‘·g'¥»;Y§'.‘¢•¥'à»F".+§¥.«à¤~%·«·· ¤·=‘>==¢*~~=~¥‘€·;5à*? rs3w=,·¤v>;2« E<·’·;x: .!€·&··<«.¤~ wg ¢»*·=w¤¢»f«·>: »; E. ~,--xy- .:,».­ ;
*45 ';~Q&» çy äpïv=:à,&;x$¢;;=s1*=;z?§¤.·;·>$#’··¤;­g£·r»¤«S‘x·:ST‘z«ï+:3«:·;,;,·3?>~;«¤:#,~‘=a<.;;‘:ey=v¥2¥:ïï2<’=¢sT;«¢è=èmev;g~zï=;.;r·.u?‘ ·
£z‘%%¤s4·¤ï¤;,$ = ­­ zvmï`.-:,·ïw·.çq‘.­¢M¤:· ··:"·E1’£ïi%$*<`;¤€»·";;ï.‘ïê*g,:I«v ;7&w>r;··. cè=.=ö5*·&ï.»...;~·-xx uw
" *‘­ ="# ‘·‘ ·¤¥v"§·)»‘5=‘·¤¥#; ¥f‘¥’@‘-`ï·?Jr=·F¢:ï‘r=¢’?ê­¥=?;­’·xx.·:f·2%ë$”<`;··="·:"e’»z »ä.~¥·.·1;ïç:è ‘fï·l•.’ ·1»·ï.».:«·.‘
ir > ·. ­· A
· · · ;¤¢#.Q¢=
=«. =· . ï~a;i^aJ:,<¢:·’¤;g*:‘··>;;r¤~‘.'·:;;¢‘é@ïï%«.!.‘uaTs; ­*ï­&1«&ï·l;¤:.::b@¥;;w~ï,=ï­==­.ä‘è' Ha. ·¤·.m- gm;
­ ng ·,4m J: "‘;%a,-F$‘?,<·§ZA§ ’PFi1;;^­¥»;,» »« ·%<_?,J,;=,A4@.,;>¥{‘;¢@¤=,; :*gïá·=;>;·‘qrv,'T~‘:·s'ä«‘¢é;;ï;r‘.­· '· '1;·· ·uï.­­:‘­:;v~'·ïï©2x'A<,:.3«:a£?äiçw
‘ = ‘ #.3%**. ·: s’ üw··1&f',r·:­,ë= «‘?¥·.·~?ïl­.ë =~>,­ "%ä«·¢‘ te #¥S~.«,€,·:·1;ë=~ï:·‘·· >iP~·«‘i:­ï·»·e": ·'=¤·<>:­·· M4 ,¤£g1;<«‘ ##1 =_;M­$=~L*·
$#1 .=*·‘”·a .z#ᢷ,·~&·=<¥gg·=‘. ·" ‘x i'- §l' 2«ss~»€ #.¤z;=· ,g£··»•·¤~>·;b1ïä.;.à>§~o;«,.w<·w;;«äYï«‘ï»·.,;&.·­·à;»;::·; ;·¤;«ë.;:·~.­, ..,. ~­.. ;.;r;.;<§•.· ­`­k i
L · ` " ·.
M 5;* ”* ~·­·:ï‘ >‘¤`;l_ êïüêë {’=á?§»‘ï%a»iä=n u·*¢* g¥»­*¥i*aL¤.3‘ ëêä
»* .‘ "" F¤PW=à=4­ *«§e~*F3*ï"’§ï¥£X;«2?;;€$·;s.ïztäw­`*¥v«$.‘·:#;.2€ä.»x#’f·:­ïë·~=ïr:¤è;g‘­·· Sy _. ·· a·.§ç;:,¢«·;`g5‘.m~_:gqa« _
,· ; · .· .. .­;.r .- tf? Mw; ·«· ~ M xt? v·%¢.. ·` ·»;· ^ V `F’­««=$=~ ïwïï ,·wv»·.»¢r.­,a·· ;·­ï:§s .' ;,=r::. . ·
`
. · " "¤= Mix. .2,.. miv ‘$_'à:#&J$$‘ ?:s**··=;­:@·*·;­~;·¢·;ïa‘#v.,.:·«­~r~<;.‘aë».,·­_ï:¥£~
T 4 V . *‘ g `§·ä‘·=‘*üä5¥¤,·‘ê€"2, ‘.<;;¢·*." "$.. ‘ S`:?­ï.‘*:6.·.ï1··<§%5‘$".a‘·"ï9"."*§Zï·‘3k;2f‘? êëäw . ï5<~;·g=.#=*ï‘·:;·‘J ga?¥2_.;·=ië·y~=+Z;¢=;..ï,.·t‘==;;.~.~:è5
-,.·A ,
Nv ’¤"¥¤,.;»«$»¤à.,·q·<<,..·»>?#«»·ewiänjïJ ·ï·”"Pï€41?"ë1¥F‘¥;°$:ïiT;`;S~5f‘$»["r§°‘Y·;Lfï?%Yäïëï *‘r EXE; ~_=*·` a‘%<x­":
·4~ ‘ _· n J *25 ;,.· 4 · ·‘;!$· "­¢»` #;3!.•« ~ F ·=:;~. “h:¤~#;.· M; ‘ ·¢­«;~·:: z,‘?L<,$·= .?"°·:a>,»,,·=.·:?‘,·J".=1 :·..’~». =€: ».
· gwgè; . ggz
4, Ir ,.;:e=·‘·­ .1,+;*-; ·Yë·§*=< M;;;;;;_;,;»;«:s,;,«;:5g,’;g=‘=.;=g;..;.,E35·eç,~;.=«;
·. ··&f1¥«‘FE'¤!4¤!;;=»*,9 · g‘#ï*‘:;#·&,£'1·^»~·nw«·v“rït`#,%‘ >‘i$ï*¥..»;1~=em;.»r?z‘a,«3-% ~ Jv··»«:5­=aï·g<,;~;-g.­;­‘=,¢·,F':.aw
.. ^%’··¢«“‘ ·­:»· ~~ ·‘¤¤¢=­»=*·«·5‘ . gw ¤·· "¤s·r1.«. ’»’· · .k*$4<ï*r " ve; iw ­·«·,‘;z.E== »··­ ‘ ~,¤< ""‘ï=·­‘ë‘:·*..ï:S·‘¤iw.:·`=:%5·;1#.·,,~:l::·`..-·.%<¢.·;é
ïï ç ëwïvgêg W sërwe; »
wv ev ·­ ‘ aw »‘;· ­ ‘ ­» ~.• e pz . ,·ë=··,:. I «’T=·€ ;a='»;··# ‘*·:·»· «» r vii: ‘ ­, ,:S· .:­·‘·2;.::.(ï‘»­:.»·:a.‘:v`«..·! i:a»·a;·­·ï­¢?=ï un, :·. ­:­·‘ .
. v‘. Ali Ag? ár;vi.&äg,­«T‘$v ­§·«;:à·°·‘­" s1z4;t,qT<äx;. en give r·=.w£·m··¢­··..~:;w·..:«;;·;­..·3»··.««,;a,«,vë;-7 ¢·‘·.­.»q,.«)­‘,;;<-,;«·­,,:;«; ·‘·<;­ ­
ï~ ·L·> · ·xi~Le,,,. , gwP$>,§Y,,­.<3>ï.2*4§g••=«~,»>¢.i;,·;;‘.t‘ï‘$;ï;4ï·5‘ï:ïI·Hg;·e3à$4=;»`.;«‘¢.;»=¤;« c,;ï:f~_.;,<,·§ ·’··:‘"x·.‘­ ::2g:·?­gE·¥;;‘·:3·=k.* ·
~'>~· Yägäïuï ¢" ·=?*ëi.­:­ï·-·. ,.1$·S“­S‘§' ‘· 1. ~>»~·ç€E·P:-3-;%»¥5ï­‘r¢ê`ë,;:>"1?$
­z` R? ­1€à‘ï‘ä~·@@Q·1,äa2=*Z;á~g:&»;ïï2rew~=`x­¢~=:ä‘;=;.á4 ~ <:;ëV‘«2.~;».v·,¢ï:­‘;my/·xyt
c· ¥··;:iä';ä.·f>·>j¥=ïä‘s.;·>»·.¢=ai.¢. ­ «<€" ha ·’:á"¤­a>á$¥¢ =":ï.-«i= ,»:·,»"=W:*»"»ï $,.;.,:1-­ . -·=à&`sv‘;··~"·;¢. ‘«· r'~ Md- 1·*2;j.:·’1,·«~A»m:·. .
·· «· ;'r= F t«?*>·‘ damp"*‘=<*»·..w‘«:‘ä·¥=¥&f;è JP~€~Ag·~’¤·x»~··+sw.. . ·»
¥ ê?g·vï*;ï=2;§§;$ ‘~ .
·« ~;A;.Y._« ·, ;= _·~ { %­;g_»,_,. · a,;,jç,,.¤ ig uw1g»­·y·w,=«.,»‘5,;ä':¥·4,맫' ;.ï»..:;,~ ;; ·. ir M; _ä_«1.;’··C.., *5: ._ TM · ­
" {G % ‘·`Yä<䧀" ·a~ï·°§·""§« ·T¤‘:&:·'¢r.‘T.. :> ‘·»v.*'!·;‘e¤' #22 `%£"ïlf1*=.·,ﻤï‘*.;~‘*:9 ­a¤ ’;:*»~·!>‘~«=_d«ï·.·">4v ä1á¥'=‘·«:w.**Z · .~¤·‘ ="·>·­.
;
, `»‘
­ · ygä r 1;ë2§•:á_s‘§;"§`§e, ,M@§khs;»>?<y§‘Y{5-gj,»«;;«­2v«{%¤%:L§.¤‘ï£5·'a»ey*m*;«&¤·=·.a;=1ï~¢=;fx:==L gg a§‘ï¥:~,yz¤: ­.u#>:en.·sq;e`;·;;v;:«,;¢·z 54;;
at ·¤·· . ‘€*$+w:;g..g=3;ï .
7% ‘ ‘· = = °-¤)&v.;räm*..·;;;:ä»:2«;eïïäg;·<.>§_·¢·r:ä=êa·ï¢%«;á,·#:2-.2-·«;ï;¢r’?=>.-gc;.
. · A VG? ·, w¢¥,y··.¤ nl .»· ,·,,, V; •»§»,;­,;., *.·<«gV,«.,;¤«k···3.· .,.»,..«r°Yï,.,§,;· ·«,·., ­°·«.._,«.«$»« A «~« ,. ;.r‘~,», .· ,A ;.­»,­r€»«,,]...

25*, .!?i¤?ïé«¥ jzêïèç;<;­;,ï;;;;.x§ï:·,ä,;3,$Bë_$€lE:ëä,ê·ä4ïg;:?;§_,._;':{,­_ï.:­Hë;V.§ ,vï,:;á _
".
' ·¤. ^Z ..·· ­*z:¤*?>ë;ä¥;i#*#ï==;. ;5.·='ï‘<;=%;~¢= z `‘‘. mii cs? ­.lV . ?;%¥#ï?§.=T%.;ë-Y£;·­
" ’F «
'~. E5 - »·=·_ xx. ï 1.. L müp; ..··. gs ;=..;ï;z»g;»ï;$~·u:e·=·­e­,.;; «uv;·;g:@v ,»;·;::·.g` $:.31,; A;,; ~y.e»
. ­ .· 5 ¢'·ïm@!z:%’§g·¥ä=2£*‘E~&#«i«?;;?‘ .«$àï·=<«ï*•%·«x<=1;&~¤«·ï7.a·F'¤·#?·*;§,«ï­«ï‘M·.*·«·.:;»‘.=%.=‘3Fäzàw · -s.=~¤1·,­·"..<«=’£·ï: =;*·<
°’ J"
lêêä ._ ....»­.;ï·:·? ‘ €ê‘ä«·;9çg_<;,§,.;‘;,§§,ï·è¤§=&’$,&§3;»àg<{€ ;:ä?.§ïTg;è. ~.ïJ. $2;x·ïg_§ .,-..,..1; ‘;è.­T «»
**" “ ï‘ ·> ·` äizg ·` üë?=L<ꢭ='?,«*»‘=·ï· ï·‘i"ë<á¢T·-«·<ï=”¥?~1<‘:=‘$‘§z·e· ».ä’­ï:=;,«~:,£<ë, ë;·¤,:P.ra~ï;;-1»‘.
<· , · « :ee~;s·-. .·‘*­ .:··.#_. gm- ;·»%~·.ez ··;..»·w,.·:<·.~ ‘~=<·. : a,;;.· ,, »
yë F `
‘ 4 . ;~ mai¢#:>1.;5=­<àet~tu·.»%+%ï;;xè;z§=.5;:xe»*2;à#:<;es-mx-mx;m;;ï·e;g;«;s‘·:»:’ 4.;
·~. .· · _· g·%;&;»««x,­ ;,=sgF~_.«5>· { /<§,¢·~r,. mii ~=;";;.“y?j¢<=;f·;‘=',‘C«·?à·;¢·TF~‘ï.·9>~‘<!à‘ &·‘ç{1*€&»;»'~:,`;1:··=j;··Zär;;;ë;;fë‘W"”";·Z( x ·~ I
~. .' 5 .»x 1 ïgääèxëêt äigäï R5;rx?.2¤’>`ë·`,<äZ?4ïäê<ï’;ïä"$*~=:‘ïäïëè=@=2=..3E<;¥x.e¢?;·«»==.·e«=ë">Jf<_. 1.. ­=· =
ç ·..g;`,<_,;&;¤£?‘?;gè;§_y;:­•;§>{;»>,.;···-••­ä;·_&:.§ê{_¥Q’{;;xF«·;·»·?2_l‘;‘;.;;.;2:»`à¤,;;;,ff··;·«.«¤*¥;.·;­;. = ,;,5=u<·¥:¤t»:$'.»­;.#·­.~?·rï:.;= ä=Ya§·‘.L‘1, ‘ ~3
·=w ‘· ‘·¤v;. “ 1 5. ­·'-=- ·IJr?·Lz"­¥"‘.:@=ïqsst;'ë¢;’äa:.:t«j»è¤=¥!, Ta*V·.2ïä­,*;~¤­: :‘ïe·ï­
W` -' W?. ‘ ^§¥·' "*«‘f»%~:~' wàäätu .I!:~»+¢v`cä?."ê`x"äï"E·¢;§áï».;=;·.‘3···'.3F.='·=~‘«·:·'~'».··'«2ï«ë$E,·>¤=J:·‘I°·=.s>?‘··=·7"v%$=i·lï?z­‘»ë‘¥fêèï‘=ï··t5«·`·="^¥’ï~‘¥J'· .
>% ¤* . . ·»‘•= .­ §«·»£~¢’<·w" ‘ Mn .;‘·«‘-vva·v‘R;»···«¤.»;§x­·x-·;4çw«=»~¢*>=g~r·¢Zgï~ .‘~ r::».·»:»¢¤;~·¤.;:;ë?;­:·‘­; ­:;. .·,;·~z·.`«~. ~·.£;··g·y.
g zwägä 4­ wg ‘ §;,q?%§ï§’§e‘··*£€~­¤¤¤4a§§#ë'~‘t.·L§;‘ë·;~`.,«, "?:··r:??~;!ä·.;s; ...` e‘4‘?¢­v.¤&#2;x¤t1·‘£‘#;ï·r=';‘*‘;.+4 .Zï:·‘­·‘ï=..=‘;.‘;m.·. ·r..=.:­.­ï·=;?~.+·:g¢x .
· . , #»
N R V ­
’ ·. : 9 »:..·m .:.;«.;: ­
·.<_~ , ’ « ~ï « . ‘· =‘ .= E L=#.¢·¢=· *z=’ï,’
3-
. _~« . ·», ‘@~;_,#‘2¢ ' . *ë*·"*~·= .*1*; .#·äz•;$£ ~=ïïji .‘‘v ‘
.:··;¢­·§ gig : . j§«· § ig ;;.·%:;·?I·5_j‘g;·à~ugu;v,t>..· » ·.~·=»;:ä;à,·~«,.­·«F:~>;ä;.~£,=·$.1·;;,=.»4·~» ham.
# ­r> vr .· a ,.· ­. ,· ‘· .¢=»»‘· ;2· ·. ·· ­ ;.>s·’;_ .w·..ï­=_4 ;,,;;eu­;..~<, ec. 5.«»a.,<·, ·~;.· .ç,,.g du .Z,,¤;·.».­~,;.·;»·è. . .
’;&·‘ "<`?¥ ­».= « · ?¥<»<« «“‘.<»·.»4ï/‘ »­·“ ¤)1’Yï;«~<·ï>’= :%§· ,.·'£·¤‘¤4gx· mh ·­;_;':.<·1:**:~:»L=.· «.­·az­ep34L.f9,«xà,2··=··à::J»; .v­··. ­¤.s»·§·;,.,
- ¤`“è"~¢§·$=¤v~ "*' gçxüw èwwaä4:;‘:;j..eg«.«··­#è‘:~‘¤ïïv;2r­:vx;M‘·ê.e:»r,»;»%;.¤;: ~ {gg; »·.­: ,45;.~;L-;;u.¢;·,,~;·._,. . ­
E'? < 1: !v?‘ ~ ¢"* . 52 { " m»¤«~.;:· 'ïi_#·è¤ï‘·>v fab :2J§9»? 'Y§§i«lQi··g=m·»=7;·..=‘_‘:S··;C=..=9·¢;r0 fmm;5 %‘P=:yï ;. «‘;¢:.g.,‘g~,_­
·"’?*§*""·‘!’¥·ï'· · `äd; ·"*‘*’¥£‘*%*~’ '¥·=~ ` ;-;~.¤.,‘»ï­¤·;=; .
§‘­ ‘.¢ ·g L; . · · ' , ,_uçn_~er· _»;,2*'% «: , «,‘€ç<;,­.·7l*~·';,g·,cj¤·A«g,;£.,,;;.g« Z., ·~.:,.,«:·­~~`··&·•¢g3‘:;«¢;¢_;»-u;_;`;g.%·;jy; ,· v-~,.-,;;,2
ïgljäg `;ï%ëX¤*ï'F" S: j..;螺~,;;m.J2?;,::5;;;·;§£<.·;;;f᧧¢=;··-ge;
E `~狼g .ï `¤ · ïgn? ëïï
· `á"` " -ïáê‘·¥~ «·"l¥"¥'*è:`*~‘ “ ""*€ï*·'·ï*·à*@·»1ïS:I¥vi螺뷣Lil ?çT,·»ï~;g.;;a·;;{T_g;_»a<·5;g.-vw »v­· Y
ë·· .£» *<; -· ··;; · · * · ~w·~« ·‘;,rä$,,’°‘Hv + 3.r=e¤p·~.:';·1.y:.,v`k ¥·»rn».1^"«’c· w "ïï ·x.­. wrm ·;· ‘:;»wy’;, ~<<~_ ,
H? ”`· , .­ vgä: _;««. ;;«,%«m «;@ï;.‘;§sï>·:¢-¢;J,‘.: ‘z­v§»;.:5"=.;j ·‘r¢«:;¤az7-ïïmggrcïn . ~ 5
» " ‘*·=ïFg·~S:%*;·¤·W$§"=è~‘<~¥(ïﻢ$ufrïä ïë2·~ï?;?ï?@·.¥;*?Y=§ZF~=.ï·¢ ,.». ­ ‘
. Mm ,», ._ ç, , 4 . g.,, >,.,;..ä,;=e.<,.·»,.;,.¢,,;.._,~.·;M;.·,..,.,«».».<z...,;.·«,:.­;.«,».w.»&.»»_....,,z ·,­. , · · », ­
‘”F‘” £‘ " ’ v · ·` W§·;’···,.­”i!?·;‘;»€£`..¤$i·,<*;.4·,‘{‘¤ :&'·~,,«;E*ä»x§;m&‘»zw .;'ï,ä;¥«4g»?§;g¤··@.·;v=;­<·?j.·«;­_;§;"=%=~;«,;;_·· ­;y‘iï; (ç ­
. *";~.* .»;,.·. H,. gw?,«£§vh;·vè.§x,g·;4,;,,x;;­¤,`?.§v,{$:;;g.r«/.@4‘¤­7.ï¤ë;ïx­{u;,«:«.»<¤,¢,é~:.;«<~z.;··. « ~= ww ..­. , M es.,».;,.­;« W
· »*. _ w‘= ‘ S *·" ¤ë "="·»··‘ . · .~,è *­3;L,;».,‘ .£··‘5=»"'$·a»s,‘;-ml ziës ·~mqn=;ï',F.;¤‘>‘··.<. '_·;,_;¢.·:‘..¥2.·§·à; ‘ï­<..·;;:;_~·w;.
· 1 . . 4. *‘ ,·§ ....· €.»;:­·¤,«.».» ~‘1·,_m ‘,..« ·..v W .,_. .« 4. ,,,__. .,.M _, ..,, , .., ,A“...,._ _»,. _
ï"`F^§ · · Q; §;· cäfv ww I· `·'¤"ï-¤*x§%«‘ ·;"'7· =’·"ï>f»'¢'•­“"«:,~·,1•¤¤-ï·`;* {«£;q·?‘·;‘.w,.·«à,· ,§:· ,«.»·§:·A_.;i»·¢gf;._,; ;.L_·­·, __«,,,,.,,·.,;,»
·. · ·= ·· ·· 1 , ; J-,. ·`ï“· = ‘ · Q'.! ­;­'·*’>'S€ï¢'e=·_; ;§·~5?*^x1"<·z·:‘;·" là »‘~ï·¥.>=·=e:, >s·z‘=.« x ­ï·­*·,t7t«<1.k« ·‘ ·:· ,,¤·_.»?;··‘<
.‘
qä. nr ?==~§‘» ~. gs;
M W2 -5*,. il ­€ ~¢$9¢;.<‘ç·a¢¢g’!1@¥# ‘ ~$g=z;·2ma*«:f¢·s*i;ew,.g; ,
, " ~ » w ‘ z·¥1¥»;Le ïu.·J§;g*¥‘4ég·~?;r¢;^.£,>~g;@£*?g¤x%r.@=v,z« =¢¢;·=·« ¤·J¤R;==z·­=l y:~=¤2;,:;4«xE.
"r · ~ ¤< ' Wa ; ‘ .­ :“5· · *‘<«r« Y êèï .ü{_€£ %*%· Wug ~.^·~ »~,_•+¢,. ­· ·11•»-.»;»·;à¢<ë«·:·»:~:;»·;­« !­,>··<=1~v···»­¤~ ;,à·5S··­·»n<·<
= "*€' "'“L » F » Y ¤··­ ‘· ­" J'. J « r ~ . · aêgï ·€:fêg«äk"§­»;,:x·­»c:?‘1`§ï«?$F¢',;~;.*=‘C’*~‘f§:¤`ï,.èg%_‘ä’$;·ä» ¤«,;,,,.,e:*····¢»,.»~·•w, uä?.@»;;;~·f .« ~’·• ¢·1,,j.,g·` ·
.‘¥»*‘ => Y- E . ‘» gx! W V ,ë­a»;=%g;«v,;ç€aä;;’ïge;‘eë·;g»a%!·wy,:4.,­wvm=䣢䷫J4¤¥·àJvg^<ï:~äs<ï;¢-¢;;èx;;?,·.·.ïr·x:_·ä¥:#*,gy
·`‘' · Mr? * 4 2 ¢' ‘»• ‘ä=¥ ..».,·=2‘! £w‘¥ï.$ï« ,;:ï~<ë¢;«¢#«u$&äêï¢~";;ävia:"«$=.m.¤ï·;2><i¤.~2 gg; #£:;u1»,r<¥«‘k;g
. "‘ ­ ­{· ­· ··à‘ ·¢§§‘?»w»g¤‘§## Wm;"Z*··;ii’§ï;­ê`§§`·=;.#2·£’á$»‘r*"';$·$§!‘,ï·f£ï·%9;g1?Tfê’·ï€~',§‘%‘·:.ä‘:·’;ji-€­'G*`ï`>]è`*!1{ï[_';,ä<
, . ·· . Z. =.. .
·s ·r wxeéï ‘ ·~•« •» :ä ‘•‘ ` .t<·¥·ïg§l!;. ;, .·.. ~¥ ~>=·€ ·;,‘«w«·**¤ *«;c.;£-;»·;%~:=i‘;;·e»ï»‘,Y ­ï-·L~*>;s.f.· ïixwè
M ’ä~’> ­. « ü , ­_ .ïs,.,»: z‘ · ~‘¤ ‘ ’b"‘ggs··,wZ;x§~§ïï'§;$;;ï!<¢·;*ï.*v$ü·~ ·ïo~$=§=3we‘u’?¤;¤,;>.­mcï«.·‘?.. -.{‘;¤·¤j£I:»"ëk; .
«m ·=«’ê'jç · ‘ . . · , ‘ êeïgg ·· ä=g»;x;ï,=»1-*;,,ï’.g­;··,'¢w~h;;m«f<.;g=f<.gav;-·:%,.@~· rx‘,;,v5s.i:­.·.-5;$ehmMïarzxa., , ·
_ ­» U; «». . ··;«. «_ M ,§ ` ;-­ _%;·.;,' Va · wwràrb.,.ë._;`·«.¥»<;;;è.·,;,.·,w..;,m_­.L,£.;·.,.,_.,ä;·_E ,
·­
¥»’%* ·; ~ . f . # .s·¤x­.·.»§>ï' äïçïèrüïxäv+ä¥ä:,;.;?;§¢,;4fïï;ë.=‘a»ïç?;è"‘<»>ïïïä£ .
AH + _
- :·" ? ïàï .'.ï·'är ïïwëwä ­·
,3 =‘»~,v~=·;. ..>~ Vw. glhäv .s¢·=e;.,; g:‘1».;{s,.~‘:.,=:;¤··w·;:·~·,~ »·¢·.Q···.#.+·.­.;.·.·c;»..x¤<-
ï» 1, www »· %·,;>‘·á.«x;·‘§&*gq‘ë?=:g;· 4. ·;ï{;:ï1.;¤.%­.¢ï~·;;·ä;;ï~,ꥷ‘r2.J°à<w·«¥•:gw,·-;>ﻣ«e·‘s=m*:,£·· ;;~¥~2;;i~=~,x#?>·»ï«~‘ï:l ‘
"‘· ‘· ’ ·~ V. "~¥‘ä.~.¤¤ »=.*^­·.< . .>·>­~= =7w·#‘¥ ·. ·=*%«~". :¤.<¢+=~v"· ¥’ï~.¢ts*;.%·”.*.·..<.zw#»·J;x¥;ï. -

W. . "= · · . ­ · ·* ·~ . ‘:.3‘=. =~* Ri , ’··‘ %.¤ë··¢= ;:.ä~;5¤ï; .;ï»~ ‘: { .,e-·«·~v’.`·-·*L’«·*·»5 ·
·.<4;.à­.­®$“:’~l ‘ ig`, · ·.· ` wg- ¤ .·, ··'4£$‘ï,·~. ¤'¢*­Zè.,¢·gk·ä,,,­ï»,*;. ,”'·.­­»·¢·· ~·..­ ¤ ,«_­,,>,.;.a<.+¤;« .·,·f,.w. ·¢·~,»~;»·& ···- mz .·; :,_... ._.,,~«».n~.~G•.
.4 ·~ W 4)%. •··¢~:::,,,·.·w .{#2p«'•ze ·· uw? "·2‘·­"·¢.‘,M•ïd·v$,¥‘· ¢,»,.1e­· ·­-«··*Aä;«g«,, X, .«w4;,·».9~.;5:..~ :·»=>.·r.»· ­, ç $*%.25.,4
« ¥!‘á»ïï1, ­ »- ,¢, ‘ · ·¥;¤ mz :.··.;zb>§;&·W’>&a~Tg.»%3=s‘ ·.4ita»·~;;%;q·.·,·;¢;,g3a‘¤@¥w=ä~·¤ï¥2a~:< =·‘ ,·‘tj¢"<‘ïmt-?€»ï;.‘»··‘;aï.;;«;¤.:rJ {
wv J awp; . k
?»<3¢‘ ¤*·;‘E#·¥R ·¢”¢¥ v: ;QH·=@‘·.· äv wu-»."i~*’:¢ ;;_§ë."ï'zx,ï~&¢·»#. -·‘=,'ï;«.è ­;.a»@¥¤A§ ‘· :.+¤<e¥i‘ *«~<¥ë¢·::,1;L¢«1+ë‘·wïuäw‘ï@’··;»‘·w.§F­‘5.· .‘­..
‘ HW
·ë;%m¢ói&§ïa2«.2« ‘ ­ ,