HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 128

JPEG (Deze pagina), 813.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

g ! Y l “` "`1 *·~·Z­»§?vr€«~ =,..Y,.`,___;_
· ?#’ > ~· ~; ‘~ #S 1 éi­'ï”"E¥”"¢·~:«··«:--www
FV ff ¤f,.»#·ïï ·’· ·".," Q ‘ , ·~ ·‘ "·. » V` `J. *·. ? I. I', »~ · v,.q,..........~.{...
if CY .:*.Y` 1 < €`­ Q ` ` ·`~ V T ;·· I · . ’ "~tï- gl " ­ "'~,‘>"·l5~` V`. “'° g J v=>.ï*'”"‘ï"35' W .
W · 1 ` ‘ " U ` » ’ .. ` ' « `. i T` Y `« ·‘ ;·v­ ` ` ``'' ··'*/A ’:­~·" '»f:,`v-#. W:
‘: ;_ >·_ ; ~g ; ‘ _. ggz; _· , ;~ _ ; ‘ ·_ ` » "· M ,·V1»-­ ·= ··‘~ ‘; 4; E; ­;i·àj§;«ê~§j;.v;-> "`. ï;;·ç".,`
, · .7 <·~ A . - · » - w « . ` · ­­ - ~» » » , ‘ « { A'?-~‘¤ » `*’=?<¢€ «
I · « ~` N ’ . x ­·­ , ‘ ' ~' , L I ' ‘ ·’ € · ·‘ ‘1 · ';« .`..«',·* ·~*".· ­
‘ . { ‘·_ , ‘_ ~ Q,’, `ï’ ‘ J- ` . W, · ­‘ , ’ `· « . ' " ·' ·‘ïl . '­ ­ ‘ ‘ ë, · ;­ .1;­,·j5?­`§§,
r L R ;; ) > ‘ ‘,· S; _-·T 7 _ , Inv ­ ­_ ~-`_· Q ­ ",• __j .‘ I", Jy _· ï. QW Q'- "
L __ _ « ·~- L, 4­ [ _v·' , _ ‘ · ’. .y g , ~ ‘ , x` ` ` J ‘ ·· ___ j'«;._ :·· »'· `iïg yen-,
‘ ‘ ·r . ~· { ’ « ' ~ * ‘ ‘ ‘ 4 "*'. . · ~ _ ", ..ï ~~ _‘x,'%«» .>·*« P ‘£,‘_
v` ; Q j . , J _ , K » _ _ » `, ‘ ‘, ;»< .` _ ‘«__· _ ‘ . ‘v`»~ » «;·· we Wï ‘ I ,
v ; - _ ·‘ , " _~ W ·"ï’ · " » ‘ï‘ . " i ’.'*· . ~»‘ ' . = ~` vi, ·· M; ~&y;· :z$;;¢?§äP.7»
, ~ «. j_. ‘ ' -­ , · _ . ' ·ii' · " ; `;. [ -= ` `- .,, '« ‘; ·· ,. , v ’ ‘ ;· · · /·-·,`Q` · LF-­«sx«`_¤­,·» 45<
‘ -’ · ­·r` 7 " ’ ~ ` ‘ *· ‘·1*~‘ ­<W ~" ­j,-~‘; 4 . "x"` ;è;' ·~ -J
. · ' · ;‘ · 7 " ­‘.· ­~ ‘ ' Z` ,­J ~ , F . ’ .·= J ··, . ‘ ·· " M 1,;; "=, ."._~ ‘. täw ' ·&.«‘­
, ,·. ¤`­; x Q _ ’_, ­ K; ^ `· .. ( .I "J·· ,_j7·»~ ‘ ’ nl _< ‘·_ "·" .` _ , rg V ‘_ QL- X/_ xx gx
V _` Al L ‘ .` I L«‘ K ·F Z__ __ v_ _ `·« _7( ` ’, #­v:V·_ ` 'g_," (/á A, : i ··’__` ,­·;· «, _. [_ ;;;_ ­v'_` ;;·_~;_` ‘ 4 _{l,f_;7<
~‘ ‘« ` >,_,· Y a _ ` " ` ff { ^ , 1 `_,.. ‘ · , ‘ _· · " vi'; ‘v·ï~" , .:'.· p- L · l‘·L·g ·_ ,_;.xj>_ j, ,`**,J ¤3­<;ï,;§
§ ¤ E ; # ‘) « · ly ­ _' ‘. ‘ ~ ­· rk ` :`_ »` ;//Q. v P1 /,· ; >­ . > `·._.·V« '·<v_ ‘ç V- arr . ­,: » ‘ . I ` fv in .· ·V` «­ ça-? ·;.'« ‘­·{`!;.»~;`, in
‘· ‘ . Q ·, ‘ i ‘;*,«··_ V.« _­ ' ·, ~­, .· ,J­· 4 { , ` .,~/ ,_· 1.. ­ T~ T .' ' »·.r.]{ ·· « .;‘__ v
1 J x Y ­ `·~ [ ‘ . `S gx-_· ·’ ;¤~;;@ « ·, » ‘.`§_ ën ;· .‘ Y` ` ·'­,,«ï`*,­·. ?`· ^·*">4ä>%n·
4. · ` 4 " _ ‘~~` . ` ‘ ·» ` « " , :­ ` ‘ ", ` " "> '; _ ,· " ' °°, ` , " ‘ _'· ,. - "` w; » ., "l, ^' 4'~ ,­.~,­"',¥‘ Qiä,
Q, `W, ` r 'I · · ' ‘_~)· ; ~ 4 ­ ;‘ I/( >· ­· ‘ " , V '»­. _ J ,3* ;` V . .»·,V _ »;_‘rA· wi_·';`__;`·_ l'1.Lyä:;)·§j >
.` '«, ` ‘, ­ ,· ·*~_. 4 _‘ an, ‘ s .« 2 ~’ - ,v zr ‘,, ._· " A j x. ·-<;_·,= ·‘·; ~ y , j% F _';.Ye,”.ëï=h,ë·e,?‘
H ‘· 4 .2 ’ `.‘ ë" · ` M4'; ··­ ‘~: · ’ f " .’,~=‘«‘ ‘¥‘~x'· ‘ * ’·«)`·­' ­,¥‘“ - v_·
lg ‘ D ` ) ` . " · _· ‘ S In K ,`· ,.; > 1. _ ·j ’_ ‘_ 2 _‘,’...;*·,~ . ;f;;‘/_ `ï.·f* > ' V` ‘ ‘· .^»j··
`ï` .x /A` lv` E ` . '',: n j V `Y V ‘ Y" ..4 C, A 'V ‘V ` VX "I Q_" r ­ > M L? l» /3;,; /_T _ af; v l ' r"` {_ if It,
g _{ ;_ L,. 4* `_~`§«· ' V _ _ v . ‘, . , _( ‘ . - , ‘·' Q ’ ;<~ » 3* 3 :­< ,:`._, _ -, . ,> $-3 gg?
[F ,' A ,»;; ` . _ ·. ` gï ~~~‘ ·T 3 'gï. ¥'§'_.j? ’f"`2·"·lf,.'>` ï~­ I 4j`.=` >’;·' ‘< ·’1~ï·#‘=ij;2
p =·’ · ·‘ ~·-. % ‘ w wp · ·’ ·ï··.1¤ ïr,--= · J, z rx, . = XV
·w ; . ' ,` · 74 . " . ` ¤r~ "/' ^· .` 1,, VK .­ ‘·; ­~',· J ,' _ - ·-Z=. '= V ·«· ·’ ï ‘,, V nürn
E`; V_­_ 2 M ·_ ; _·; `<_, 4 ,· . .·.`_r ‘ . " ,;·· ·· ·i [ , j vr ` -3 ,1 g .;:2 ~ wg . ,_ ,1. ,. ~~.‘ ·_,‘.,;..<.·jï<‘_:è
, ¤ V', A rr ,· .’ · V > , l H E ' gt? J V4 {$.2 _T` " `X, V- ; Jbl, _­ _- .~­¥._;_,_ · I äg, · _ A" ‘. ."`;··` Yv;»·· C.,
è A > V > { 5 ` V»( _ ·`­ _ 4V _r 44 V1 I, J 5 ‘ .­ rv '_ Jfh ~¤_· rr; A`, >~;g,/~U_
7' ' ’ ~ ‘ " ·-« ‘ .` _ J ` · ~ ‘ ` · ‘~ ·, v. V, ._ ; · « ' 1 `:· ~e - ·` ‘ "‘..«« '­'
JE _{ L I _ VA- 1 H./, 1 " _ ` . Y . K" [ A , _ _ , f JT L _, ¤,_ ­_ J,--?§,;
`I V K ~· ’ · ‘=·--= ` 1, , '. ' ~ - < ï T, M. '° ·· 7 V v.z‘ ,7 -ï C " 44`. LE'-, #2
TI T ‘ ‘- ‘. ‘. 12* ­ " ‘· T ··'L·‘- ‘ .4.· ` ? ` H ‘ $.9 =‘· "·_ .· ` fu Q ·` = w` "j
{ ~ % ¥‘·# ­ . Y ,; é·~` x Xä ‘, J ; · ·¤>‘. ·­‘; 4. .;i-
` , ­ " · ·‘« ­‘ we ­~1i· ` " j ` 4` » · . U : _· .' , L· ·, ‘. * ·, * ' .,; ­.‘,4;·,*
4 _· ­ » ` _‘ x ~ _, .u _/.«‘ _ , » 4 · ; ·‘ï W " _· « . , .~ · · ‘;:= 4 ' §,·‘·i»‘ · ;&_­­ · 1,:,;
I ­, _ , ‘ ‘, ·”/ _,' ’. `;/· · ‘ , `; ff , / ) 4 fx l' ;;,;.«‘ -3, r §,_7· `«»~«.."‘ _ =
il ‘ « T · _` L * I _ 4 ‘ ‘ rv. 1* E- _;­ l _ 1_, [ __ " ·~',ä. a I , , Aly- ~. , r ~, .- · V T'-/_ > [ ( ~ ·<L‘»·‘ là , [rail,
E "·_' . / J- ,. ­ " ":V _ E çï _` >l_ rd` wf V ‘i ’ ‘, __` `ll l' l`E‘_ ·.:ï · { '_, /_ ./Y- N.`n ' ,A_
{ . ·_ .· J ‘ ‘· ·· al ^r··=‘« ,~ ` ‘W vc `~ <z = ·‘ 2r^>‘·f§ x(· lr 7-
« ­` ~» =A ‘ x : · ~­ . v ·. A ·-·· ·` ­ « ·· ~‘ w, ‘ . .{~».Y:­­ ,. '· ··~«·. ‘ = .· · ·; ~Q..­~·?¤
' ’« ·;’_·­ 1 `w‘ 1 _ r ` 41 ,_ N . ,,_ _ ` ,·/i./.l_..//t;_, VN Ey., « 4 _
: ` ­· « ·~‘ _ ‘, W. ·· ` _ ; > '­:`« " ~ :, ’ ~. ~~ ~_ wg ¥.· r ` _. ·;A_:,,;­; «g ,"1_
' · · ‘ ` { _ fr § Y ` " 4 .f«” »­ ‘ E _`»·‘»·§· V, UFC Ji _ " , -+<»·’-"«g Ii " .;’. ‘·~f",i,,;': ’ T`) , {Q"
` f­’ ` ¢· " M " ­‘ ` 4 ¥ * i ,,,A.' K >. - " ‘·‘ ,ï»·~‘· ‘· 7 ­». 1 ‘· ll ." 4 » >’·ê¢xï
. `~ ·‘·· f' ·‘ ~ ­,' ~’ -` ' `· /·’ .§· #".*, " -;­ Ix”§'­ `C rif _ - M "·‘ ` ·f‘¤' i.§·,>·":`« _‘,
· ·; ’ __ ~ g, ‘_ _#_ ` .‘ `=:_·.ï~-;):­ ·;QA¤, · _ ,_ . ‘«,.~ «· ,L_=,»« ­_ ._,‘ vi; ‘,_,»»
· - ~· V ‘~ V ‘· Y; ~`=ï. .’· ‘ ‘· L · .1 ‘ ­ . vr r : J I ,- ·« *1 A L". ¥
» « ` . _ . ­­ ·, ·. . ~*· - .·, ­ `. _ , g, r , . Y »v . ,·, , »­
‘ a - Y ,,/{ I. ·_ [ Y_ ,.4 ‘ ·» x _ ·./ _.- »> ,, · K- ·· ,, `~. ;> _;.#‘ ·; g ·~« « al
E Q ` " ’* X ¤· / ~ Y· ' `A. " L /< V `­ 4";·' " · ,4 ' · ' . ‘ » ."L· `H 1‘ » «’ ' ¤­;.i«`§
[ · _ · 4 . ­,«. ‘ "_ ' .‘ _. wir-v 4 ,, ~ ~»# , , ‘ V U.«` _ , ._ ·' _ ‘ V . `_,·‘· ,-3- ;, w ;j ‘_ `T _` i ` { 1 N `«-,.· > ‘ Hiv
u = ‘· /·“T. T .. i> ­· ~¤/.. A.; N; K _=`_=­ ·_ ­` ï_·‘·,?~ ná ·‘,',ï­. »"·;=~y§
j L _ . ‘ _' ‘ /' / ` ‘ B E `_ ',,~ · ‘ x‘ L`;. " ni .'V _·.J _ · U) ?· ` I :·«­«` ’ q .,,2*: tl. _· ‘x ­V- x__‘;, «*
xy '. ` " i_ ` 73-/ "f" Q'. <. ,~`· ";."; · E.- `, tie? ï· ,f"` ,[_ ` TJ
, .­ ·;__ L, V _ ` J ~v ,f"‘l I A ', _« l ·` _: _ï., ,· ,4 I /'L‘_.’;V,· A, V ‘ ij: `,·<_;£’ _; ___1'ï_~ I *1 jyikïï 2,
4 x »· af` ~ .` .· =,·,, _ ,¤ >‘ ‘»`J‘ ’· ` ` ‘. Y"';. # «< 3, ­ ._: « M J·­,­>·7. V/‘ i‘g( ·-‘· xy
<, ' ` /_ , · ·» __.`__· Ag.: ï« 1. xl ,, ¤‘, ···­ ^1‘ 1 N _. , . ',;··
V { , «_ ·» ' _` * ‘·· ,_ 5* 2/ y' I', J L · ,_' l_ [ ,;` A · ;‘= _.‘ V , (I" xw ­';‘ · J ' ' /;£·_g _ *'[` `,:‘{`{,; ­x,r
,_ 9 ‘. yr? M ._«· · a, ..·~ · · ·_ ;« ` ,- ,_; .; _,_ . V; #.­/,__' _· v:_­~.-gg
• / x _ ~ . . , .* » . < Y 4 . ‘ A , -» . » ~ ­,
K ‘ ;­ ` _,,1/.,.) V . x_ Y _ « ,·­ ­ I ‘ ‘ [ · _. . . , . ·‘ ·­ _· ‘ .r :~ >_ V. , . /· ­ , F
VE x l I; ‘. .* _‘·' _ _V_ ‘­ ‘ _. ë 1 V·, ). ·· I-V _‘ ‘ ' _ F` » ._/ ,. " 7'_’4 T _‘_;-I;4
2 E _,_ .·|_ I , ‘ ~‘ ‘ ­‘ ;_ ‘ _‘ ­ L *_ A; G · A A~_;’· ,. ___· [ · _ iv · ~_, _A__ _ I v_ ­~‘ ‘f. r;«_ _ «’_,, _`<; 4- ‘>
W § . `_ wy ` lr 2 R 2/ ,> L ` - {` j ·/"’§ _. ê~~ ’ ‘ _ [ ‘· _ ' E LOY v` ~i|,`·% ` ‘$` ' · > r: ’L » 7; ;`'FV`¥`;_ `;' vr `
M ‘ 4 ·,_ {r ·· » »` ,· .,.~_ ·4‘_···`·.;­"‘­ ,_.~, ,~*, `,· . iz, . `lïç ’· ­q,=»;*’~·j;:.,ä
E3; i J _ ‘ M · " A C 2 I Y <·* “ J , i·’·?x' ’!l‘ ”ïï· = ° ‘¢·j?."s·:·"·'Y'*;
g ` "· [ T ` x ~:‘» X ` ,T· ‘· ‘<T;.«’ jg " ‘ ~.h. M A ï§_­7”;­4 ' ï w;. *1,* / «y;
, Q _ ' ` « , ` ‘ ·l· ­ 1 I gw ‘ ; ~-’;! » ~ .2% 4 » _ .' ,` z ‘> ..1 , ­‘ , _ { , ·" ‘ ·
WE - ’ ‘ ·’ ·’ "­ / . . ~ ‘ · I ‘ w ·~ J.; « JJ-! · ..· «*·*· •' `·..; _ﻑ~~~·
L: ·. V · » ­« n · J 5 ,‘ `i ` ‘ _ ‘ ·` , xy- · ·· -- rw
y= "­ »·=.«;~« ./» ,··· »· ,­
;<4 * _ l ~ ,· ` ­. «‘° v ( ­ _ ­ _. » . 1 ·' ” "ï `. " . f _ `¤ ­*; ~‘ . '· · " iT·· "‘ .‘
‘ · v ,­ ` L » . ` ` M ·«« [ .­ " ~ ~. ,·_ ··~ lg , » ­ ~.. gr
ti. 7 ‘ · . »; _"< v ­ wl N ` ‘ ~ C Q _ ·1F V" .· ‘ Q ,. [ ", V".? ·;4 ·­< ;i ri`
jy I , ·· ­~ ­ `L~ · _L; “{_>j _'~ , ‘ I. , ` · ‘ 1,·­· ' _ I Q., _.' ,‘ · ri ~ ­ j ._ ,,_, *' . K. 1. i * Y w-9,
nl , ­ /· « ·=> « ··. ' [ « -, . ~.­­ 1*.-. , .~· · ··'
&« . I Y " .o”’£· ‘· `« «/ M ' · .­ *4; ~ · · `‘``·‘ ‘.’ï“ A"; ·‘;§ ,’ ‘ ­ _,’.;'
¥ J ,«* " N; N W ;»­ ’ rv Y " c- :> .»­..·<
gj;. _ ‘ ïJ,x­ / ’ L ‘ `f:".,:¢,<·=- L ’1= 1 ‘ -«" ` _ è _ · ' ~ ··‘fg
» 1· ‘ ‘ ·" ‘ x .. , ~ ·;< · .­.`.·‘ `«’ nr -· _, · :~~ . ­’ ­ / , " . ·’ ’ .· · '· ‘ " ~ ·.·:"',»;·** ‘ ` ·
”» /. · “··‘~­‘ . `» · ,4",.;« q"¤‘« « ‘ ­ ··`·‘ ’ (._¤- i' r' .. ~ ­ «~.,, v . /‘ _,.>.; Ag", 3,
j! · ‘ . ' j ~·"¥ ·`"‘ P- ,;; v. ,»;,`&;,` · " . ` " ="" I ' ‘ Vi/· ' ' - V, ,‘ - ,. J · ·‘·~ `. ­» ‘ ‘ ~ïE€‘ ?.~ .m­` '­ ~`
‘§ » . ‘­ V. I z _¤ M; _*~.._·‘H. .· ·· /. `,. ­‘ « «‘ `K ~ ` · A . . , '· .. "1.x~’f¥,I»x·T·"’
W, = ` [ ‘l¤ F ­ ' `*·~'~ ‘.· *~"y `”/ T > · K. ` Z li °· ­‘ ·.» -`Y ‘· ‘ ·' ‘ V"; .-` r ·ç¥i;/rïiïl
1 « ­_ , ’ ‘ · ‘, · ~ ),·x · ; _­ V X · _ A ~ _ j . ·~¢ ’-*‘ J. <) ,7 ·~Y<;«§.· «*
ï V M ·` T_­·. ‘ ··‘ " -" `­ ·. `: ~ '· ‘ ' ? i«- «.. P" ·"~ .~.·‘>l'·~ "v :'I`Pl`ïl·#T1
{ `-‘ ” ° ~. 1-- I ‘ » `· . . “ " - LM ` ·' ~=, C' ’ " `lSf’ E `/'·*. ’·*k¥ ,ï‘ï`·<T.ï>`=',·ï L«·.«.;‘
w w _ _ ` »~. _ « t , I /, Y ` ` ‘ _ ` `I `ï vi; A_ ,' w` ` n {__ _y A.-; ‘» _n.,J _» nl {­;«_ j`/`§_;/, , v_·i Y
.I iv ¤/, _· A­_ ,,, ` ~ - I V- __ L,. , , _ » _· ·­­· .`­` _`;~<ï__ _·._x.. ïjäl ~‘ `
P E . · , ­· ·' ‘ “ I; " ~ )' " , ·~’^ _ " / ‘ ·‘·;§ "'_ ;·', ‘ l`/r _` `/ " ‘·.·,`b$?.·§’Q>;?,f+_‘ ’~ * W '
· ' , Mw., f N3 ,~ ' Y =. ' « ~ ~ . .· , ,»- .’ ’, » ' ‘- ' . __ , X? '/ ·'; ` "- _‘ uw v­;;.x_' {_ ".._ · "’ `
‘{ ~ > Z ~· `.· r -· F ·«·° »/ in ’ ·'L.' " ` `pw · à" * v ï « ~ ,»ä`«4‘·ï *:` PN ë
xl ·‘ `­ , H ~ V. ` ‘ ‘ Y «` _ ~,» , · ~` ­~· ‘­«., _ T,·,··,.‘ 4 " ' « · » ` . ,·~·a ”' '· ";"l,iy·,­"~;£···.‘,,_;L‘·¢ ;i¤·‘ / ’ T .~« :j
, ‘ J . ~ " _ _ ‘ , .· > ,.__ af'- ., ­ w ‘~ , "· ,_ ~ _; ‘.· Y 1_ _·~.gE;‘»,f‘f;_);;, I _ QJ I { xy §»,·
· '/Y d " ‘ " ·. VV; .`/ ‘· .2 á ’ ‘" .­' fl`. "' « M', X .' ·‘ U'. ­> §’i?ï"‘F'¥V;;,,*` ">L" 5, ;;·‘i;* " `­.' 7 à
/,, V »_ . 1 ` , ­.` · , ·; ri- l. IT/Y ‘ x§`~'_i _ wvx ‘;_ V ` ` · _ _; · .‘ _ :·R·~:v«,~ :»«_·r,·J 2, {4 ,L ·L_' , r,<
Y _.« _ ­« _- , Y 1 ~~g ·,,,­` , vip; « _· ·_ £·v’ ,«‘;JVr`j"1
, ’, ' ‘­ ' »· ‘ . .`/·’ fx ’ ‘ ~>’ ¢~ N ~ / L .- ° ·^~; M MJ ~ ’w:.~ 2-; .» #*1.;
`! ‘« I ‘ ' ` E ``­' K ` ° ­· ‘ "’ ‘· rr- " » V ' ' ` ·’ " “ """. .­ " ’·
_ . 1 » _ ·, ‘ ¢·' · " _ .4 x E , ;-~:, r» `, « 1,- Y NX ~ T jr _ ­ï­_"1;..j 1
. ‘ _ . _ IV » _ { .‘ '/ . ­, _ · Y _ " V_`V ·: »~ Y .| g) ; ` ,( I ‘ '1`Zy .,_:‘ ­_ Vvgw :.· " fi" 5. ‘ ·, # · M-;
J · , ­ :­· V ,· - [ · r y· .. ·. ­, ` gi I; ·` _,··‘_,· ­_` ‘, ,;=~>,·, -.,4 ; Y .· Q --
` .g 1 «~ , x _­ ¤. · . · _~ ,.;‘?m;· ,_·~`• ·­ ·‘,
‘ ` ‘r L, . Y ', zr l V" 4;. ­ ` _ ,; `,LV ­ N ,, £”C,· ë` l _ VIV: V « A ic) ‘ gm V _, I v _ _ _ j` ü
‘ ·, ‘~ ‘..T‘«· . ’ ‘ ·' ( " 1: °" ‘ F if T" ` ‘ 1 ­' *"*‘ ' . " : ­ P ·* "~
" »‘ T ‘ .- . ."‘·‘»‘ ‘ Q ,‘ « , ‘.­ «_, ,` <""‘· . . Q, ’ T ` . `~ ~ ’ nh ·«;:’ ‘· · · 5> ‘. 5 ~
‘ ‘ .I · `­ _ »~ · vh _?’ '* " ‘ ‘ .7, T` äü ‘ '­' ¤ J `i' '~ E
V ; ‘ { `,iV_ ' , ii K ;J " ,_ . ’ _'4_ '/ 1 , · ‘ï;f::·___1,~. · _/ [ ;·"_~ « _, /r¢. J`; ··,
`1 " . , , .`. 7: · , ( ‘ > ’ `· · ‘ ‘·‘ ` ‘_.` ~v _V'[»`:ä.4*.'-' rw l ' ,, «-··’­ ­. .» ‘
.‘« ¥\ I _ _ l V! `­ /· __ Y A Y uv .; `lrp, ._.H·, M · , >" _, _L4r ;_ /. _,ávi_` ;. Jr T _ ` ’/ 4% ./ '. `J
4 ·. ‘/· «.- · . " ·; ’;ï¤2..;· ,,.;­a ‘_* 4;-‘ 1 7 ~··;«¤,_J· , ·'· ~L ..·
­ ; __ ;‘ ` « ­` V · 1 __‘ ‘/M k ·r. · r ,L^ ~ , .. 4,­_ ,‘_ br , _ ,' , P. . ¤­_,j ',
‘ • ­‘ I ‘ `. ~ ”‘" .~ , ` » r ,. . , ·’ · r ir · ‘·' · / ­ " ' ·; ~ . ~." ., !· ^·` ..4, , xel
Q il, `M W · " " '_' a ?“' ` ; R, , ~' ( L ~ ~ p~­ 1*:.;. · V, V" '. "­ . Z ‘ ‘Q<,,- I.;
·a N ‘~ . ~· . ‘<·‘ `V Z` ·.` · £’· Q; x ~ '”>‘ ' *?·· ·. 4 .« , ’ ‘ E
;j ; ’ ,2/_" ,Jï'· ( { ‘ ,, {_, I {V `> 3 ‘·. ‘ K, .« :_/_~,~` -‘·` .;,1 g;A·_’;/kw'.;
1, `· .7 I , " ­ · ` ’L` «»' °?‘{>* ··¥ E Y »· 3 J! ~ .` ,ï · ` 4 '.‘ E `P .5;**
§‘ï` y ·’ ` x` · Z »· ` ` `_' t ‘· _»' rl ` 1 _;r: ' ` » '** ’ ·) H _,/‘ "-_ ;"~;;;‘. ·‘ 7. J Y L _ yn ";,·`;á
4 ,, x ‘ ... 4 ‘ ‘ ‘ ­ · Y, ~»·. 4 ï"» · 'J. . I ' · ' 1, · .»' ,
1, ‘ 2, 1 _ ­ I , P M y` vk; M ­*‘ k _, V R I V VJ 14 ;.\l 441 _; _ , `Y , (_ , _ J 4 E K I, 7 T E `.•` ­~­ _A'·,­»¢ ï
« ,_' _ ­ » « , , _Y ·_ 2 . ~ « `r‘ : :­ _ ·, 4- ­’· » , ’ , ­V- V, '·:. ‘·1
" ‘ ·'. · ~ ’ .,. ·~` ·` ~» I " W4`- •· 1 4 ' ­°` ­?~ `­ `( ” ·/>«· v ‘ · ­’ f ?*­lJ
_«` ­,i g . ‘ _`· ç · ’ ‘ _ ,·» ­‘ ‘ ‘)f j , ` Qw ‘ ­,· VL ‘· ’ ` . ` V `f.¥’°’
,‘· !‘ ­. ;V . ., _. ·x_r ‘_, ~ · 4 ;~.j ;,· · ·. ’_ ­` , W > ‘,‘ » _ .· . x~_;·#`_;_’z
V ` { I _ , ` V ·V`/V, , xl SI u; .?­V·l», -, _y -_;,~,"« ; _ lf 1 , { `;4· ,.1,,...1 N: yr bg
g_ vr; ,_ » ' , r `_ , , . ' ’ ' ) ~ · ~ LI"` .v vf « . ` ‘ ­ ¢·‘/_ ’ ` ‘,· `­.P__ g ­?$v
vl, ·- ~~ ‘4.4 ’ ` ­ ` " ·, ,4 1 ' ,·« .·` ,, 4 , 1 .f #'¤. ‘ ’. ·` = "‘·^‘ Fi
. 4:7‘~··;­. " M ­ ‘ ­ ~ ·;_" · .‘v"· H,. . ¤«$«"/.·~ïw" Puï,
. ;:·gj 4,, 4 > ;, ­ ,· ‘l ·­ ·h “4_ ~·,·~, 1,- ’ « , W . 1;:.- .:.5/ ‘, .,··¤,v ~ /1..
V ä ,_ `_g;),;,¥ x_,',x; { _ V, ‘ l ’§,·« ­ _ J ‘ Y . 7 ‘ ·_ _ · ;~_« «` ‘· ’ ;_,~· { F '),y_ï‘ j {bw
.= , ·__,r J; , ‘·/ ’ _. ­v,‘j F, ' _ ­ . `~».~ L ,, . _ ’ . , _ ./_ ’. *·. 1; _
*7 ,_ L -,.· 5 ,5 .. 4 » 7. . ,, _ ’ ‘.` . 4 ’ [ ,, ..« . ’ .' ­’. * V ’~»`°~(: ar »· r "`@y
w F * ` » ..7 .. . . , · · ,; ·_, .·r `· Y·,· / ~ ` ­ Y ­ · · ­¤ «v , *{‘ «
»4 ly ,·,j., ., r J vp ‘ Q ’ 4 A` , , .;_,» .»3f·1A ·` ` >,·‘ { ' _ :__¥·';;_ · n . _· 4 v,,', _ l` · z· r­ Tv `­ ‘», ­s . LW?
~ x |.‘··:‘,_;.;g>· `¢­‘ - ’_‘1_«·2,.·“i 4 A g ` ,’ ,. ‘ .4 4, '­·.,[. · Z _ f’ "·< "· . r- ‘>·?"·~`~. [ Yiáä
. L, ­;, 5.; A, K ,·_ J ~. J ,,7; .. _ ' W rz 4 ç,,4·­.;· nw. ·­--. · FU · # ­ - :. 4 ". ` ‘. ·*
* W · ‘ L ’ ‘. - u · .. .»ï">‘ M5 Yi YA--. '· ·>~ 2 ff? · ·,
‘V«y·__ , ; @[ " ­ _ ;_- ·_ _ _ 4 ­ · ‘ v" · «_·« , __ Q Lg ` _ , ·<, ·-·; , g lc', ;_», ‘ 4 /4; ,. ·¤«
Y J~#··&&~» ., ,_ 4___ ___y_L_ J __ _` ; V . ,, ,j ;ï··g¥­u1 ·` .j ­ ,5 ,, Q-, . ‘« ·, " ·C=,»
"‘· M ¢’~ ··­». ,.`,·,;`_¤· L. , «_« ;.· `~ ‘ iv: M ­ , J`., Y' ·« · ·, ._ · ,·',‘~>T 1
· z ;.;·4;,5ü;;v , x «· ~ . u ;· ën xw ‘~ ’ `; rzev
'* -1 ·‘ .­..,j»~*¤ ‘,,»ï ;, "'rY£ Z` ­ .·*­,«"‘­ .u, « L·~­_U.;,·.·`<·§Y
· ~ -·- --~- ­­..A.·£iL.,,,),LA;_L,¢’_· 4;..5; «..,«·· gj ·y·« ¥¢;,E¢§·¤‘
· Y .,;..:J,g;¤.4>á..,_`,;,;_·­·,· $7