HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 127

JPEG (Deze pagina), 552.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

' -"-"$# V ' I ";j"` ` _ '»_ «.gï~'·> C k » V - « » ,«.‘ _ ` ,_«,», _
= "` -­; ` . ‘,». { ,· M - 4 ,’‘·» ; glf ;2Y,,,;<, , » ~
· '· · R I`-` ‘ ’ · ’ ~. ‘ w ’ Y ·; ·» « · ’=, .; " xy 4 ,` , .· _·; Y ·‘» `· ; .
» Y ‘ ­` _ "["· ·_,ï"‘ '_ ‘ _‘ `ïl ‘­ `- 7.* ` 1. ,1 ` ` ‘ ~ ,` Jy? 1 ‘ 2_ ",‘» ·v;.;¢" r4_".AA { ,»’
. V ` « ` " , ­­ _' V ‘ ` "[ ~_ · Y'; A _ ï’· ?`« `.., "`·;ï ‘;·., >‘
· » ‘ · ` · ï ‘ ,5, r V ‘ ’ f­»r `ïp`; y J ·· ~ ·g:Liï]?v. ­‘ ¥‘
Y . ;,­ , ‘ k` « G · .4 Y ` »· - ,_­Y4;:t»_ ,‘;_'­·­;_·")»` ,ï_°r·‘,¢>,,,~ê`v jr, ,. _ ‘ `
_ [ ‘? ­ E , " U, . Z? ~ ’= ­ ~ ‘ A 4 E ey ï,^‘=·wiï. ­{ «
*« * ­ *,` _ k» _· · _ ·v / " _ ';:__ _ ­ · , ~j,,;L f »_,;";»t" V"., ­ 5, · gl `,¢_ -( ,1‘V»_· l
'. ’ .`, Y · ,>,v,
C , ‘ , ¤r -‘·;:€ Q ·_ ’. » J‘_,:.=·v;,2>«.§Y ;‘~·g­»xrL ;,, _' Y _
‘ ·. '. E ‘ ; '; · Q ' ” _'Z · c ‘;" .~ ` ", J .ï:f'· @4:;, ly ­, 3i` , im."5 l‘ ij '§_,
’ ` » E ’ M ` &·=1`>"J;2 l·2" ~ `.·`’ V) G
‘ ;‘ ~ y ‘·,« ; · ’· Y , gx , .« .· , ,j»'ë'»`. Q'%·./j :`,; ’ V `. I C? ’ * wv .; .‘ ~ 4'?..‘¤‘$'[·· >;".` ;‘«·,, Lä_`~:{ { FF {.:2
' . ­ · .` , '~ `_ ug a ¤· ‘ ¤. ·;“:,,1'«y~~ï;$~ x; , .:‘1·­»,; ·g,,JJ‘:;:­'~/ ~·~“?>;,f‘*`~.;,<~.X_ ,· <· ; ··;Y>‘.j * · ~‘, ‘
‘ _ V ~~ je ,; , vg? g ` jj. ï# `4,ï;Eï` ïfä fj.°®`¤ <ï2«’ Q `’.'` Jë1·= J: ., 'i‘§`§‘"g {hg M; xl? ·.
· · 4 A ~ L9»v‘ V `!· l' 2 V-‘ « . k_;‘··‘·`{`g)« ,_.«,$‘;~‘__',:~­i l_;; . .~;4;§à`4;lv;;g.­_`Qf~.·g[Mi'; Y, _
' 'Q · _ :_."­ ·_ 2 ‘ " . ·· , " als ; M ë» =r, ;_=‘x 1‘=` v~'­*, " ~ ..
Y «,_­ _: ’ ` , » , , 7 ` vi - '*·,‘ _ ­; «-v . »·,­ -¥~ « Z', cgi ,<,· . ^, `*, ` ._,.^~«.`: ’ ; ~««
· ‘ F- ‘· .· . < ~ 5.: ’:‘ " »·r ,1 4 N-: · ` ·­«~ ‘«·.. ­è;~ T *: ..«.w~:=y pw: ·.1 .=
V T _ * u ‘ -" V " { ex? af? iw: *· T§~­.‘ » ­L.‘ .’;ï,» 2¥’. è #$2. " *··‘>"i;'·.‘: A·'<
_ ` ' » V yr;. ‘« x r ’ , H . ~ ;;;g.{;»"; ,€ï N w' Y _k» -.g · V _)_·x««;;r NL., *4 ;ï: ,1·ï_*‘ ;j’·._ «
­ : » « · · ` .· · ‘ » ,‘ ‘ ·· 4 ç »·t, .;«’¤~^» ­ r ,, lx, »~ ‘; ï« E _ ­« « ­‘ ,· (•.«'L,·. ,,4 $4, ga ·.__ · ·!·.­;<, H «, ,··` '
“ _ ` , f Q C1 ' ­ f »*. 'T' · ‘ · , 3. ·L·, J', , vh W?. `I/n ’ ?/’=¢«'­· :3* ’*,?·' <¥ïï;=:,~. z·‘·`,’<'*`-"¤ ·j ­;··· ,­ ‘ «` '
. _ , ` .3 ~¤~ ­~&f. ­. , _;‘ "-` j · vv VQ? lg S4 ~·,‘x$·‘f­N,e#ï " '
. ­,‘ N .» . ; ’ - ,~» L ,; »i:'«.=· ‘ N ·» ­_ ' 'J ,;·`«/r; ~Mt"·;1,`»·£":¤'·‘ ·¢’ · .» ’ "
, ~ Y Q 3"1* Hy". · _·:4 _ M `,(_/Y; .,/ ;‘,,;_vj‘?. ; ·«: 1 ;,;_~;r 4 UT; ‘,_Iw,~ >* < L
_ ‘ » ‘ ~; 3 ;‘j/­ ·· 'za *,:""·_··';_.,,_', _ wi _« ;.#, _; J<_ 4-
‘ ‘ ' ‘- ·; #"#""«v» Y £~ ·"‘ ,­e,.`Mï,·{/.W·` Z1`? "';" <», vr ;`~ï` ’·.`£;E‘~<;,~‘·.;_/.,‘i«»"*!J.§‘ ·*·,».·~~;L·¢
. Y v, ,l. , w / · L- ,, ,ï · ., ; · .· rg .g ‘ ç ;L_: ` , « _. ‘«»·j·~,__« », ,,<; _; ­_* «~j ;_ ’_ ~ E: » ,,·‘ ‘),;,_ (hy ;,:· «
y ` `gg j , _j' ,· ` ". ,1 ~.’ï;&· '* · <`­I~lQ€ j'n,_* Q , 'J ~ff·’,j` ~‘«‘,»’/~i_‘:§i.'l· L : Zf_ï‘·Zr. .`
‘ ` · ` _ ` ..4. IQ? Q «' , [_; L4? )..xï_,-,4’,·*2;,;·f ?_’iYe4'lv_§T _,_. J ·;' Y, ’§»»r·_i; '“ ·L, ïï.·‘·< 3::; ;ïïë ï;`#_ ...· `ïï{I_
V ,,, ‘ I .3,* ­ `Q V 'I _‘ J `,»,­,_ »;§.· " .; Q ’ » M. ’ _ ‘ = ` [ V _ W .13 _,w`ï ;.» ·· ‘ f · · j_ :,~
‘ ·“.", _` ’*ï«' ' ’ "x».2.‘=§;A.""-`L " ïï · ,":'j,ï` ='· :’« ?',g~«{­«ZI
; ` ‘ ‘ ,j ' `J~ _; Q’~ " _­ . H LK; ,­ `.«' »«:x, vïïfgép ·, ` ; ’ ï ',~ 7-4;/
V - », ~, ­; e` ’ ë ~ _ ` Y ‘ {4 r V _ «:_v ¤ vw, vw; ; ._‘_ v~ ·, .,; · rik. j .;.·, z rï ,, «·»4__ J;
. · r ‘ï ;.:1» · ~ " ‘·« · V ·’‘‘‘. f l_, n J . wy , , ~ á ·*ï iï‘ïrïës;ï«?s·’»`;ï; te
‘ ` ` ­ ‘ I ,,· ' " ` ‘ ; 4. ‘ °. ‘ ~ '­"‘ -" V ·.Ll' .` · L «~.·7` ’x" WK ';;«‘;·'à · ` ¢'ï.‘ï.Y·
x; V ‘ . ‘ · z¢«» ; " : ~` ‘; *; ~‘:C , · ·‘ `. - ,. ·C­ Z-, # A F “` L « F ·g .· ‘’.'’ ­;‘$L. ~
` · ·' .*« »- ·‘* ,;r ‘ ‘ vw" ~,··- T “‘ " ill ‘ " :`T [·· ,
· f < .», ‘.· · `J; , ·' {N, ff Y,/ yä;_f~· _ " _y F ~,­;i:‘ ,_ V. A;/g ij «­,'V”
` r' ·,`ï `N. i ’ I V4': `* ·` »~ '¥,"2 ‘?·'­ I._E~, E Jv " ’ ,,4·‘»§¤ ` ·: C .‘{·ï ,·^’C~: `Y "
­. ` `·,`,,ly,3/M· ._ _,,j>; ¤ ’· 4 · r ;" n _·,/; ,;:,;·i,.;« _
I · _ ’ ‘= · ‘ `:Z` * ' ‘·‘,_ ·:è
A · ‘ ‘ A; Y ’M ' V ' ,» '­ 1 ‘ _ _/X5 ' · >, · · ‘ . 4 g _,_«·_,·,_ ;: ·
·_ 1 ; V, j v : ( `,‘. V, ,7 _ : S ·`» «
_ ` W · ' ,f U`. 4. ’ Q_. .;l>‘/_ `, * · _,, ; J · «, ` _` V _) ¤ lg, T i_~.eï« K ‘* ·
~» » . '. ’ y .· E?-' H ` .·_ ' ·· N ; gï ·" ;*_'¢¥.­· " ` · ` ..Fr.I'»'§‘ V, ' ‘ ,1, · ` ·
, ~ ;;`, N ·=· ‘ k '_ V. 1 3 [gx l 1 ’ > ` V · ~ : = , · `, `. ·· »` g _" jef .
· -", · ' '<' ` ,`- ;' ··',: AQ «",‘·`{·".` » «. ",· *,"§· .‘i¤"".rY(« .
" , ’ I 4 "* · j ~ g· ‘’r4 4, ·.~` `;¢`,__ ,;.2 g · ./x ·.‘· ‘ ·`.._ ` :.··= 2* y
. ‘ ·i *5 ·· ‘‘,J ï ··-. .,­_. §«_=j» ‘
’ f ' C ,. 3 'if_·4«€<­’ ~ ~ `· ~;` W ·:_ *1.;:5 X1'; ï,.j_ M
~ _ ’ · 4 ·‘ ~'. ~ ‘ ' ,, j, ,`~‘» « _,: ‘ ‘ 2 _ » gglr L `~.r(.?.`A Lu; · ’« _»_` *5
_ ” ‘ `­ ~ï V. «Y· =» , ¥ [5 ï_,/(_ » _‘ j ;· . : _ ¥ ‘* ,.».·«"‘a;.; J
Y - ’ , ` 4 44 I ' , IW ‘ , . IV 3 lv/‘ ,1 V ‘ _; _ ‘ ­‘ *,1*. F ¥ «’; w·.A` {3 Y ­ "‘, ,_‘ ;·,E .
' ' ' ~ ' ­" « " V ‘ ‘ . .~ V " ‘@~‘.;`:~`. *1 ï=,L'L·` ’ " ·. E, .'
· ` ‘ ’ ‘ L V . . = , ’ `. ­ / 4 · ‘ ~; .~;‘ ‘·* QD ,_ M 2. S , ç; ig ‘a .‘_ . ·
‘ . . .; · ‘_ Y Y .__ · _ ,;»’·“»‘ .,‘, Y _ ç ·;I V J, »ï°‘¤», "
, w _ ` '” _ ~f« .. _ v' » 4r__1 ‘ ‘ _~`l·_’ - ~ ‘ ‘ çlj . .`y,L; {Q R .U­ - ( _§ . Z
‘ ." ' . __¥ _. V . «· " ' 4 ~· . 4 CS " · '1f"';lL?Q.·‘4'ïï$;"`,.§ ?r{’~`;‘~e'_; .‘»;ï7 ; · ,
` ` . 4 1 JH `_ · 4 ri U P7 _ . rv ;·T1;J: ,.1 Y ., 4 .­ ä., C; _.?;·· i.~$·{;ä ««j» vi. ~_`· yfxnn ‘q_ [
‘ ‘ · ‘ vr . · · »` ‘ "· ï­ ‘ 4. ` ~.r · ·` .•#··»= ·,’ ‘·..·Yï·=i:,¤‘:= ;1»»;·¥=’ ~‘ v., `;
. ~ h V .‘ ;l· ’ ' ~ ` · V · , pg ,_ Y , '·­*.­* ' § _ * ` ;`-· ·' Z .;, ·‘ 4; ¤·_ ww jljf LA, _, c"« ;;n V
.» ` = ` · ,‘ Qi ~ ’~ -· Y,. ,".1:.. .‘ . ,; ‘ _' ` 7 L ,~ '« ­ _; ,‘§ï¥~‘ ~.~ 5 ·· #§_¤r° ·;' _¢ ,.3 _. ` 4; ’,, ;,­ ,
, ~`­ .1 ""S» S ` * C“‘« V. V , ­` ' ·­ ."’»?«l4‘2¥·‘,,·*"1'yï.·‘ Y, "'V ~.
. _ï, '» _·‘_« », l ··g~=` V-"_‘ zu" - g '·4A_‘ v«_r ',,E_e*`_,y`§;]_ 3; ’ gg, gw: ~4=‘,;
­ ' n M ~~ ’è·( · « ~', ’ 4 tr *.¤·­·· ··;~`.‘>:ïr‘»."_ï ._»=­­’,’· /.:2, ,~
· 4)] , ­ ‘ ~‘~' «4 ·_ `_ ‘ ·« . _ ~ ` , ~ ­ ‘ _ >, ,11;/Q «1* _‘·1.~`j;*,5q. « wl ~; Ali`. , Y·‘» { ’¤ 4 .»,_
1 { · ‘ j ‘ M` ‘ ,~ · ‘ k , . 1 ,, ;>- ;;~:;­ag;;X·,;. ag- ; gg; ..,. tg)
` Y / G v · ,* · '. F' ‘­ ·' ‘ ’ :. q ·4 ; ï~"¥.«3­ mj€j",:f.* n ; ­:u« ·/#~~3£_ ,,`T­¥~ï`_ J ,,>·1· ,‘
,· ;;` '· = ~ -, · rï ­’ , ; . <· W A ï‘~ *,1 z ¢ tw gew *,=@k»··;f,,·L
· · ` ~· < ` L-: · «§.. - . ·` , « ‘f`T‘+g if .ï2`°'· gay =S;,` ;‘=~~ B£?"."f'T‘z··3:«
· `. , V { Z? _ . * ·,, M `·· .­ '~· ~‘ _ / _ ' _, / u .,'; [L «j:;,f»‘2 ¤«*·ZQ';j,' .:_~ " J j .,F_,§, ··k ­E;,§MY=¤>»;_*"­y
gg · ·. ’ · ". - ·· ;‘=·· _; ï.=<;:.=' ,·;`»· 1 ` .' 'L ‘ ·.‘··,¥L :·f.‘”"`a=
· -4 ,­ V · n' T J ' ·, - ,.» .~ ,~ F.; { ` , ï "» .J‘ "«‘ï»: """ «/`*L ·.w;~ ‘ 'M1: , ’» ` 'Y ‘ L, «`.* n "ï­=·.” ' ~’
. _ ·~1 · , 2* . _- , ,5- ·_ V , · W. 5 ' ·ï· <· U ~ ~*· , «.,?»·> ~,.I·l;`·,«;.
­ ` · '- ,< w _ §"«§ " Q `. · ` . 1 7 ,r , ‘·,'*,‘_"§J~, :‘;. ‘· .j` M ,¥ , ­,«_· INF ‘;;'§ ,; Z, .~ R. «(‘€~';“;~·.=;,<'.·» ’,,
j . ,· ’:·:i _. Ag: v’·> .= ‘ E ">~.`. .~ 4 ­ ^ · · C·'; ~.’;J~=' L: » `T"; Y"=1«.l·«ï'“~·¥; »· »; ‘;ï’.%‘°=<E 2% ` `
A [_ (w_ ,,; ~_ _ _<:,«`r -··`··_-·· ~,,u¥ 2;,ï *5: ¤ .j y,:~J,;.~ ~"_«~ 1
4 .4 ,~·. . ~« . · ­ V ·,; < ,·; ·’ ·,·; _· n­·; »._»,w«.«__.­· ¢· ·‘­;,·?°~. `,
`,·. - J v." .. A ww, ,· ~1« ., J, ,, :‘ ‘ ‘··,··»­,¢ · M; ,'e,<x·,‘«X«;.«·>` ·,
‘ , _, · ge . ~ »_ V ,» , · ·« _ ;’. » <`» ·.·ï ,L ,;~ ·4 ~. · Q, 3 ‘ "I". '. ­"» . ,, vi Y; 7.1 p',,"»’!-"'Z;·=·‘
·, > > M '· { ,; 'V {V · ­ , »*’ ‘ ~, ~ï/’j·_~.. ' K Y gf V ' , ;;#’r ja ~ F7,fqI· ‘QE§ä.§=l.5ç.:AQ. ",§'(’f'Q'
‘ · , , E ~ ' ' ‘. ru, I . ~ ·» ·«· t·, ;` , ‘~ ii; ‘ ‘ï;"T§`·ï’~«‘ ~;:?V;¢’4¤·L*‘~*.‘ `ivv ~·
‘ Z ‘_ « , ;‘« {A; ‘ V; _ 'j_r' 5 =P "‘ · yn; U, " _ ’ , §_‘~ " à V. ., ,ï; ‘=,{_,`l;f jv--,;‘ ï’.¢,i"1_’ K _
W, · / J ­? ~ Y ï ' . V, VW Q4 ·; `M ·« _ »,« ·f..’I« · · Q- F ,>%*'>,«, · ·; #‘«‘ x“«2n;¢~' E L ‘· »,‘­‘.El ' «¤§l :;:r,­ )«‘ J~ =¢r .2
n‘·¤`/ . . / ,~ W »ï·‘*~S3 ¤='ï.‘; çg ` -"’·, : ïï‘ ­­J·;" ;e.· -j» ‘> 7*.;- ¤~ ;­ we L. V·V· · aw # üxïç .
- Y ‘ ' · · ’ ' · " £«?* »? ' M = we"~’ ;, ( QR ·J, ‘¤¤., ’ ·­ ,. ,;,1 " ` .= » wir. »?’_ r {Q" « *­‘··, ·_1;v· /5.. ’ =5:‘
» U · ‘ , * S-, ` JJ , ’. «:_; 2, ` ` = "*·’.~;- ·4··.,;’ '· · ~ wg? ··‘;;«*· ·"­€·«.;`i~..~ïy­"·«",1,· ' V
’ , ;L_ _ « V tw ' ·« - j:|;,·f» Y _.;’ Ugçè, Z4. ·' in ,‘äf_;3‘f;`.`,,;'. ";t­V‘ l,.è;`X` «__· ,L
‘ . ', "e,· ­, J;Q.,_ ·l_f’S `· «` V A. l W? y:. «‘,g~", /1 3 " g­j‘»,_$§d*­_ ¤·,w,<,`C7_;¤' __,»j<:· , _; Mg`; .>.
` :‘, ,«<ï » ,. ' _,".‘ :¤ 5‘>_·',_,·/t` _ .«_".’. , ­, .,«;· ~;$·g·.­;;"» ;·,‘,,«; ­
, ' ` ",’£ ­, ­ _ ji. ` '. E lv J ' , k' , ·‘ «,€: E‘· g ‘ ` ­, ' ;~':· ~‘;` l [g";g1, ^. ¤` `·_' .` >'. ~­_%> ·r <s2·¤N:,;~· C · `_'­_ ‘ ‘, V
‘ · ·· ·1ä«'j;~ ·‘ W4 K: -V.` ””«‘·;· 1 , v .~,. _: ï~‘ .fï". "v,§·‘; ,;~1$'*P¢ïèï. ’€= ,'.. ‘ Y·*·ïï F
; - -· ; »« « ,­ 7 J `E w ‘.VVV 4 W ’ V vr;. Jï?5 J V : «<>,.;1@a sz ­V..
. V . V' V V ’:‘ 1 " .·~".·x~£"~.;. ; 4l*j ‘ V . `.·:.;L`Y ;ï;»,1ï·L,‘ ;r`;§fï;·~.?;'«'&¥·._ï,.»J' 1; ‘ » ‘
` ­ ,« . , · ,4 .,~ rw; x. , 1 ,·;·,·«‘_ wk =i , lx; ,.r " , x ,_ =;~_,,,ï; ~·,=#¢.~,§5 ·;, rc', .·~»§«7.
V ph _ 4 ·` 'fy .;` =, I L ik _· Y. `§;Z·»"·» ,. '. *~;;, V, " J, wi; ‘e“¢·· y »‘· «· M anw A:’§ï·'S«·4 ­·~fg"· l` _:.‘?E«;;°«,{gZw `Z:;·2`·%··f "‘i' ` ·
» , J; ` :{ ` 2; gr, V ­~, 4 X, j‘;»~ _ 2:*.,/v­'.'« ,ï , I ;r.‘ ¤­,` ¤ .§",G · ‘~,§· &» -Q-:r­_;;x. ·§·;;";_.[ï { gn W, ,·;{:;y,,».­_`“ä·:?¢·'_ _ _’.
i ­,‘ I`, ‘r : ·· ­I ; " ‘ A»xf’«· ` « ~·,’ ' >'· * JF ‘­.T‘,; ï·· «·"· 7,5 '1.'i"" uw«·`·Z·."‘aJ~."""·ï·‘ ,, '.·‘ï‘,`!.’ ‘­ ‘
- ` , V ·` " ~ ·­ « `¢:·, .­ .' '~ ,; ~‘ JIQ 2* ¤¤.·, ~¤r·`«·: V L, _ · '*? ,.° = ·f»‘·ä% HIV, *.­­§,1"§«;,‘ gkïäk/;g·ï>ï·?.g· ·“;<Y..¤’<` »"­ *
-4 _ _,, .4.;.;.c;. A ‘,_ , _, [ J · · T` à.: · ­r ‘ " .<» ‘ Y , ":·<'.`,,·,:Q·` P ` ‘ »,»­‘<‘ '_ · ~‘¤¥_’£· » [I ~'5j."ï1§·~ .«;£ ‘­=<‘e.,=x.‘ Ex ,· «uj‘i<‘, 9 ) ‘,'l§?;‘¢ * ·',
­ ­·r~ ~ --~- » ··~­­ Wa.; , , V Y · , , , .;.,.4 ·_ >. ­V · ,1, K4 · J ~=,_·;·ä,_,|,,§g5`, .,Tu;«,;, Lg wi _è­’e;,K»¤ç«, %.·,v~.»«» r~:, 5,.,,;‘«;w ~·/*·
~ ·* ·~ ·· ‘· ’ ~ ­ " ·· ~ .~··;è»· 2 j :«·;:,~; Egg ,u_ u~;;>-gw- yçy ­w:;_ ‘ «­ï, ,,·· J