HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 126

JPEG (Deze pagina), 566.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

l' ,_ - à` " ’" I j A Y _i_Y___> ___ rw Y ­ Y H WA `_rYNAM`_~rA__Z_ g ' pv Y Y M f Y
l T
_ 112
L De slotsom is dus kortelijk: dat tot drijving van het
kunstmatige ,,brj­uurwerk" het grootste gedeelte der krachten ,
g van administratie en controle zijn moeten worden besteed, ­­
zonder andere vrucht dan dringende aanvragen om vermeer­ ·
ij dering van drüfkracht (personeel): en dat het eigenlijke uur- .
werk der administratie is verlamd, terwijl dat der controle
(waardoor de wijzer op het horologie der Wetgevende Magt
zich moet bewegen) in twee en een half jaar tijds wel t
anderhalf jaar is ten achter gebleven!
§« Als dat dan zoo is, helpt dan allen die er iets aan doen ‘
EE! kunt, en vereenigt uwe sterke, zoo als onze zwakke stem
met die van de mannen der wetenschap, om de afschaiiing van
dat noodlottige preventievetoezigt te bewerken: de Staat zal er ï
n later dank voor weten!
Met dit beroep nemen wij voor’shands afscheid, dank zeg- ,
gende voor verleende aandacht waar die welwillend mogt zijn l
geschonken. E
l i ï
lï :
Emma van nar Eaasrii STUK.
lv
Lïïr 2
¥i: ï
[ll; F
wa ä
jl;
i j`]
ë
iii Z
ll I
.‘ 1
il a

E r
{ j
ll ,

L ä
.j A