HomeDe Indische spoorweg-conventiePagina 3

JPEG (Deze pagina), 291.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 11.00 MB

DE INDISCHE i J
SPOORW’EG-CONVENTIE. A
Mr. A. S. VAN NIEROP,
A Oud­Lid van dc 'I`we<>dc Kamer der Stateu­G<m<·1·:ml. A
AMs·«·mmAM,
ELLERMAN 8c HQITSEMA.
Maart 1869.
i I
E
I AA AA A A A AAAAA AJAAAAA