HomeOpen brief aan den Weled. Geb. Heer Dr. van Zinnicq Bergman, te 's HertogenboschPagina 9

JPEG (Deze pagina), 541.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 7.38 MB

‘
9
geschreven voor een vast en deugdelijk plan, om de
uitvoering daarvan later aan de regering te verzoeken?
Is nadat het eerste voorstel om eene deputatie aan
den Gouverneur­Generaal af te vaardigen, eenstemmig
door al de aanwezigen was aangenomen, dit besluit
V niet met de meeste waardigheid en met het meest eer-
biedbetoon aan de regering, uitgevoerd, door het zenden
eener deputatie van vijf personen, aan welke in de eerste
plaats was opgedragen, aan den Gouverneur-Generaal
p' te overhandigen een adres, onderteekend door M2 bur-
gers van Samarang?
Is deze deputatie niet met de meeste welwillend-
heid door den Gouverneur-Generaal ontvangen?
Ligt daar niet in het bewijs dat de regering met
ta
de geheele toedragt der zaak en onze personen bekend,
onze handelingen heeft beschouwd van een geheel
ander standpunt als waarvan gg zijt uitgegaan?
Waarin zijn dan die oproerige bewegingen en dat
gevaar voor orde en gezag, waarvan gelieft te spreken, L
te vinden?