HomeOpen brief aan den Weled. Geb. Heer Dr. van Zinnicq Bergman, te 's HertogenboschPagina 8

JPEG (Deze pagina), 615.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 7.38 MB

8
j Samarang, reeds voor dat bepaalde doel in de schatkist
heeft gestort?
Doch wanneer die door U misdadig genoemde
eischen , door éen onzer geuit, U aanstoot blijven geven,
waaruit blijkt de wensch van dien spreker dat aan zgne
j meening, dat wg na alle ondervonden teleurstellingen, V
vruchtelooze verzoeken en verloogen, na de daarvoor
i betaalde inillioenen, regl zouden hebben te eisclien dat
` i
.: in het aan Saniarang gepleegd verzuim werd voorzien, f
° gevolg zou worden gegeven? j'
`Waaruit blijkt het dat één der aanwezigen dit
begeerde?
êg Heeft diezelfde spreker niet voorgesteld, als het-
geen ons thans in de eerste plaats te doen stond, om
¢‘ L`.
aan den Gouverneur­Generaal te vragen om raad en
E
l hulp?
Is er verder iets anders in die bijeenkomst bespro-
ken dan de voorstellen, door anderen verdedigd, om ons
direct te wenden tot den Minister en tot de Kamers,
dan wel of er vooraf een prijsvraag zoude worden uit-
i
>