HomeOpen brief aan den Weled. Geb. Heer Dr. van Zinnicq Bergman, te 's HertogenboschPagina 3

JPEG (Deze pagina), 408.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 7.38 MB

l t
l
U Open Brief aan den U/eZEcl. Geboren Heer
Q Dr. wm Zmmoa BERGMAN. Q
4
c%m/ l
l Het zal U niet bevreemden, dat, met het oog op den
Q?
grooten invloed, die aan de Nederlandsche volksver­
tegenwoordiging op het lot van Indië toekomt, al wat p
in haar midden over deze kolonie gesproken wordt,
hier met belangstelling wordt nagegaan.
ä Zoo is dan ook Uwe op den llden April van dit l
Q jaar in de Tweede Kamer gehoudene redevoering onze '
l