HomeOpen brief aan den Weled. Geb. Heer Dr. van Zinnicq Bergman, te 's HertogenboschPagina 13

JPEG (Deze pagina), 449.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 7.38 MB

ii
C
Q 13
L toonen door voor regtvaardigheid te strijden, die door
" ons als de hechtste en eenige duurzame grondslag van
¤
j elke maatschappij wordt beschouwd.
[ De Leden der thans ontbonden Commissie tot
C
j verbetering der Sotmcwctngsche Hcwenwerken,
l
J. VEECKENS,
j Lid der Kamer van Koophandel en Nijverheid en Chef
j der firma vu: mm Brom; & Vmcxmvs.
i G. L. DORREPAAL,
i 'President der Kamer van Koophandel en Nijverheid en
Chef der firma Donm;1>AnL 8: Co.
1 V. J. VAN DOLDER,
j Lid der Kamer van Koophandel en Nijverheid,
Directeur van de O.­I. Maatschappij van
A Administratie en Lijfrente.
j G. A. VVERMUTH,
j President der Handels-Vereeniging en Chef der firma
j Wmumrn & Co.
V
ï G. H. MIESEGAES,
j Lid der Kamer van Koophandel en Chef der firma
i Mac NEILL St Co.
l M. HYMANS,
j Sncnnmms.
j Lid van het Bestuur der Ha.ndels­Vereeniging en Chef
j der firma Jaeoisus HYMANS.
i
ï ..
j SAMABANG, 6 Junij 1867.
ä
i
l
1
ë