HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 446.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

ms
BIJLAGE 11.
BEREKENING waaruit blijkt, dat de goederen van de productie-
landen, oostelijk van den Mer-Baboe en Mer­Api vervoerd moeten
worden van Boijolalie naar Solo en van daar langs den spoor-
‘ Wêg l’l33,l‘ Sümäïäng', GH 1L’[l3l l3TlgS dêïl g`CWOIl8ll Wêg OVCY
ä Oenarang.
{
ä De afstand van:
Boiiolalie tot Samarang is 7% kil. langs den gewonen weg.
ë 115 waarvan 27 langs den gew. weg.
, ” ” " ” ” ,, 88 ,, ,, spoorweg.
· . Past men nu toe, de tarieven van bijlage I, dan heeft men aan
, transportkosten :
E Van Boijolalie tot Samarang:
langs den gewonen weg 73à X 48 : f 35.28 per ton-mijl.
met den spoorweg 27 X 48 -j­ 88 X 16 : · 27.04 ,, ,,
l , _.....
, of [ 8.24 ,, ,,
2 minder bij spoorwegvervoer dan bü vervoer langs den gewonen weg.
X
Q Uit deze berekening blijkt ook dat men, desverkiezende, de goe-
Q ren van eenig punt gelegen 17 kilometers benoorden Boijolalie nog
Z zonder schade langs den spoorweg over Solo zou kunnen vervoeren.
Van zoodanig punt kan men evenwel reeds met voordeel over deu
TOBllt3ïlgbl‘llg (ICH SpO0I‘WGg Il2»(1Gl‘Cl1.
l
E
i -
­
l
ë
l .__,_._...
l
l
l
l
l
·
l
E
l
l
l
x .
i
l
ë
l 1
Y , E