HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 56

JPEG (Deze pagina), 622.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

54
BIJLAGE 1. `
STAAT aantoonende, dat het vervoer van goederen van Magelang
(dus ook van geheel Kadoe en Noord-Bagelen), van Salatiga en
Ambarawa, niettegenstaande den grooteren afstand, den spoorweg E
van Willem I tot Samarang maal toevallen, in plaats van den ä
gewonen weg over Oeuarang. ä
¤ ,Magelang tot Samarang is 734 kil. langs den gew. weg. 1
E Magelang tot Samarangis 105à gg;
g Salatiga tot Samarang is 46*; kil. ,, den gew.weg. e

‘ê Salatiga tot Samarang is 734 kil.~{6ïà ägäggggèïgëj `
S Ambarawa (Willem I) tot Samaraug is 41 kil. ,, deugew. weg. l
6% kil. ,, denspoorweg.
Het tarief van goederenvervoer, bij aanneming (ziebladz. 119 en
120 van het Regerings-Verslag over 1861) is gemiddeld 48 cents per
ton-mijl, en 16 cents per ton­mijl volgens de spoorweg­eoneessie. ‘
Alzoo van Magelang tot Samarang: g
langs den gewonen weg 72ä X 48 ·: [ 35.28 per ton-mijl. ä
met den spoorweg 36 X 48 + 69 X 16 :. ­ 28.40 ,, ,, i
-·- l
of [ 6.88 ,, ,, '
minder bij spoorweg-vervoer dan bij vervoer langs den gewonen weg.
Van Salatiga tot Samarang: i
langs den gewonen weg 465 X 48 ·:: [ 22.32 per i;on­mij1. i
met den spoorweg 9 X 48 + 6575 X 16: ­ 14.64 ,, ,,
err mes ,, ,,
minder bij sp0orweg­ve1·voer dan bij vervoer langs den gewonen weg.
Van Ambarawa (Willem I) tot Samarang:
langs den gewonen weg 41 X 48 :2 [ 19.68 per ton­mij1. .
met den spoorweg 69% X 16 : [ 11.12 ,, ,, ä
___ s
'. of r 8.5e ,, ,,
mindér bij spoorweg-VG1‘V0e1‘ dan bij vervoer langs deu gewoneu Weg. i
l
E
ggë l
1
l
l
x
i
i
E

_ E