HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 579.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

l ll
l .
l
·l
De litteratuur der Java-spoorwegen is onlangs wederom
met twee geschriften vermeerderd: het Veislag eener commissie
uit kee Indisea Genooásonap over {/en aanleg van een spoor- j
zoegneá op Jana en het Ooerzigá van Yiefgeen met [Ze syioomoegen
op micZrZen­Jaoa is voorgevallen, van welk laatste de heer J
T. J. Stieltjes schrijver is.
Het Verslag der Commissie nii liet Indiso/Z Genooiso/tap is
een uitmuntend bewerkt stuk, welks historisch en statistisch ,
gedeelte vooral blijvende waarde heeft en een duidelijken blik
doet slaan in het vraagstuk der spoorwegen, beschouwd uit
een oeconomisch gezigtspunt, zoowel in Europa als in Amerika
en andere deelen der wereld.
Als uitkomst van het ingesteld onderzoek betoogt de com-
missie dat ons militair en staatkundig belang, dat de ont-
wikkeling van landbouw, nijverheid en handel op Java, pleiten _ ·
voor conoedering van een groot geheel van spoorwegen, ter
verbinding van de voorname zeehavens met de voorname
centrums van productie, in voege als dat door de heeren j *
Banck o. s. wordt aangevraagd, en dat dit ook finantieel l
voordeelig is voor den staat. Uitvoerige becijferingen staven E
dat oordeel. l
I
j T ir
¤( V V Y N p ( A__’__,___¢,i»«