HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 704.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

.j 47
z
E het gebeurde dieper ligt en wel hierin, dat de Landvoogd
i diens bekwaamheden te laag, deze daarentegen eigen inzigten
te hoog aanschreef.
Hoe nu eindelijk de verkeerde cijfers in de zoogenaamde
. gcwyzlgdc rlglmg op de kaart zijn gekomen, is hier niet na
l te gaan. De heer Beijerinck zal hiervan,ik betwijfel het niet,
l__ eene zeer natuurlijke en voldoende oplossing kunnen geven.
Maar wat met volkomen zekerheid door mij kan verklaard
`; worden , is , dat ik de noodzakelijkheid niet inzag om de cijfers
van de kaart der commissie tot de vervoermiddelen, op de
kaart bestemd voor de tweede kamer over te nemen, van af het
j oogenblik dat van die gewyzigcle zigllwy in het wetsontwerp
g geen sprake meer was. Die cijfers hadden mijne aandacht niet
getrokken , omdat zij niet te pas kwamen bij de eenig mogelijke
lijn (de nu geconcedeerde), waaraan de verbinding der berg-
streek door een zijtak kon worden vastgeknoopt.
i
Hetgeen verder in het derde hoofdstuk voorkomt over de
statistiek der bosschen, is reeds door mij opgehelderd, bij de
i behandeling van het vierde gedeelte van het Ovewzégl.
{ Er blijft thans nog over, een enkel woord te zeggen over
_ den inhoud van het vijfde hoofdstuk: tot opschrift hebbende:
WAT NU NOG TE DOEN ovERBL1JET.
K De schrijver acht een volledig onderzoek in de spoorweg-
zaak noodig, en geeft aan de Kamer de punten op waar-
over dat onderzoek moet loopen. Hij wijst op het licht dat j
zal kunnen geput worden uit de bescheiden, welke uit Indie T
dienen ontboden te worden, en uit die, berustende in het
archief van het Departement van Koloniën. De Kamer zal i
dan kunnen oordeelen, waar de meeste bezwaren zijn, in de
berglijn of in den zijtak der bosohlijn.
Die enquête zal verder de drijfveren der handelingen van