HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 767.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

ll
30
de bevolking langs den eersten Java-spoorweg is niet zoo ii
gering, als 1nen in vergelijking treedt met Holland, en
overtreft die van België en Pruissen. ._
Men heeft in Holland 200, in België 150 en in sommige
streken van Pruissen 75 inwoners per vierkante Nederlandsche
mijl, terwijl het gemiddelde in de residentie Samarang 180
zielen beloopt. .
De schrijver merkt nu wel is waar op, dat het zielental
welligt het dubbele of 400 zal bedragen, in het met groote
steden als bezaaide gedeelte van ons land langs den Hol-
landschen spoorweg, maar men moet hier tegenover stellen,
dat alleen het rlisáriczf Samarang 1231 inwoners per vierk.
mijl telt, en nog twee andere districten in het gebied der
boschlijn gelegen, er tusschen de 4100 en 500 per vierk. mijl
bevatten. {Verg. § 77, Rapport Stieltjes 1862).
Ook dient er op gelet te worden, dat de minder bevolkte
streken langs den spoorweg , niet in dien onbewoonden toestand
zullen blijven. De schrijver merkt toeh op, dat in 1862-1863
dáár volksverloop heeft plaats gehad; en nu behoeft men wel .
geene te hoog gespannen verwachtingen te hebben van de ‘
ontwikkeling door spoorwegen, om te vertrouwen, dat het
volk later tot hunne verlaten woonplaatsen zal terugkeeren,
dat het zal toenemen en zich uitbreiden. j
Men heeft meermalen aangevoerd, dat de Javaan weinig
gebruik zal maken van spoorwegen. Met zekerheid valt hiervan
niets te zeggen, maar het matige cijfer van 112,500 reizigers
van allen landaard, waarborgt voldoende tegen teleurstelling.
Het is slechts het twaalfde gedeelte van het personen-vervoer
op den Hollandschen spoorweg in 1862 (1).
(1) De zes residentiën, die geheel of gedeeltelijk van den spoorweg L
gebruik kunnen maken. tellen volgens het 1·egerings­verslag van 1861, ïi
3,700,255 zielen; stelt men nu, om het reizen gemakkelijk te maken, Q
een tarief van 1 cent per persoon en per kilometer, dan zal het niet te
gewaagd zün, te rekenen op 360,000 Javaansche reizigers langs de ge-
l
l
ii