HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 389.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

n· ”‘‘
l
ï l M. E i
` O V E R Z I G T E
VAN HETGEEN MET DE V
SPOORWEGEN OP MIDDENJAVA
IS VOORGEVALLEN,
DOOR _
T. J. STIELTJEFL
ontslagen adviseur bij het Ministerie van Koloniën, E
TOEGELIOHT EN GETOETST AAN DE FEITEN
neon V
§
E. A. I-IAITINK,
oud On<1er­Direeteu1· der Genie in de tweede Militaire afdeeling
op Java.
-
AMSTERDAM, lg l
M. SCHOONEVELD & ZOON. · `