HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 26

JPEG (Deze pagina), 783.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

lil
l
l 26
ä
Ill « onder een volledig overzigt gebragt zijn, is schermen in
«tl€ lucl`1t.»
i Maastricht, den 6den Februarij 1864.
. T. J. Srixamms,
L. Kon. Inst. I.
I N H O U D.
§ 1. Opdragt tot het doen van een onderzoek; tijd, daar-
¥ voor toegestaan, door het ontslag verkort; bladzüde 5;
i § 2. nut der behandeling, met het oog op de wijziging der
verleende concessie, bladzijde 4; § 5. algemeene bescl1ou­
wingen over stoomspoorwegvervoer bladzijde 5; § 4. groote
aanleg- en exploitatiekosten, bladzijde 6; § 5. groote brug-
wijdte die noodig is, bladzijde 7; § 6. beschouwingen
over verschillende terreinen, bladzijde 8; § 7. en over de
hoogte die men bereikt, bladzijde 10; §8. invloed van hoogte
en water op de cultures, bladzijde 11; § 9. de rijstbouw,
bevloeijingskanalen bladzijde 12; § 10. de djatie-bosschen, ­
bladzijde 14; § 11. riviervaart, bladzijde 14; § 12. kanaal
uit de Progo, water voerende naar de S0lo­rivier; blad-
zijde 15; § 15. de afsluiting van Nederland het grootste
gevaar voor de verdediging, bladzijde 16; § 14. paarden-
of locomotiefïbanen, hangt af van de drukte van vervoer, l
bladzijde 17; § 15. toeneming van het vervoer, bladzijde
18; § 16. vijf verschillende rigtingen, ééne vlakte- en ’
vier berglijnen, bladzijde 19; § 17. lengten in verband met
hellingen, bladzijde 22; § 18. tariefsverlaging onmisbaar
bij groote omwegen, bladzijde 25; § 19. bruggen tot Am-
barawa in de westelijke en oostelijke berglijn met zijtak, ’
bladzijde 24; § 20. besluit, bladzijde 25.
De kaart, vormende bijlage [ tot het verslag van 6 November
1862, n°. 545, na de Instituutsvergadering van 9 Februarij ll. ,
op last van de Tweede Kamer afgedrukt zijnde, is thans
j hierbij gevoegd, verkleind op de schaal van 1 tot 400 000. ë
‘ Tevens is die hier en daar, naar aanleiding van latere I
i onderzoekingen, eenigzins bijgewerkt.
I ~·-·-~­ --­· `
l
ll