HomeNota over den aanleg van spoorwegen en kanalen op JavaPagina 24

JPEG (Deze pagina), 825.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 24.91 MB

Yll
24
het niet aan. Dat beweren ` kan dus worden toegegeven,.
j Maar (en dit vergat de gouverneungeneraal op te merken)
te Ambarawa zijn de goederen dannog geen volle 45 kilo- 2
" meters van Samarang, te Djocjo minstens 160, Bij 1 cent fj
per mijl en per pikol betaalt men dan 45 centen van
Ambarawa naar Samarang. Langs Djocjo zou het tarief tot ,»
1%%: ïgï cent ongeveer moeten dalen om met dat voor r
de lijn langs Ambarawa gelijk te staan. Bij zulk een tarief
l zou men verliezen op de exploilalie en de spoorweg­maat·­ _
' schappij des te armer worden, hoe meer het vertier toenam.
» En toch gelooft de ondergeteekende niet dat dit het doel
is, dat de aandeelhebbers zich voorstellen. ‘
§ 19. Dat de westelijke lijn door de bergen niet zeer be­
zwaarlijk is voor den aanleg der aardenbaan, is reeds ·_
gebleken uit de berekening der aardewerken. Spoedig zal 5
het blijken, dat de nu aangenomen rigtingen niet met ”
verwerking van hetzelfde getal -kubieke ellen kunnen tot 1,
stand komen. Voor ontginning en ontwikkeling is de ooste­.
lijke rigting ook veel minder voordeelig dan de westelijke, 1
door mindere bevolking, mindere bevloeijing en gedeeltelijk ..
meer steen- of kalkachtigen grond. '
Ten slotte nog een enkel woord over de kunstwerken. jl
In het gedeelte der berglijn van Samarang tot aan de C
Toentang vindt men, buiten de Kali Samarang, die in de f
lijn naar Goeboek ook niet is medegerekend:
11 bruggen van méér dan 5 el, te zamen wijd 78 ellen.
70 kleine bruggen en duikers van 4.0 tot 0.5 el, gj
te zamen wijd ............ 126 »
te zamen . . 204 ellen. g`
Dit gedeelte is méér gedetailleerd opgenomen dan de
andere gedeelten; ieder duikertje in rijstvelden, enz. is
afzonderlijk aangegeven. `i
1 In de lijn van den minister, door omwegen langs het ii
‘ Toentangdal en tusschen Tempoeran en Ambarawa min of
i meer uitvoerbaar gemaakt, zal men noodig hebben:
Eerst de vroeger reeds genoemde brugwijdte
tot Kedoeng-Djati aan de Toentang .... 550 ellen.
j Vervolgens voor kleine maar sterk hellende
v zijtakken van de Toentang circa ...... 50 » jj
De Toentang ergens bij Kedoeng­D_jati of meer á`
bovenwaarts ............. 40 »
j
­
j ïïl
i
Ei