HomeVoorwaarden van verpachting van het recht tot het heffen van de tjoekee van het padiegewas en van de zoorgenaamde kleine middelePagina 3

JPEG (Deze pagina), 512.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 9.45 MB

F
C ,
ll i
Q D _; ir g {Q ~ç l LQ ~.
%aHUl°lU&l§£ïi°Kl.iêHl Iiïdiï {~ êllltáïüiliïllilg
, FJ

van het recht tot het heffen van
de Tjoekee van het padiegevvas l
l en van de zoogenaamde kleine middelen, _
op de landen
il
TJIAWIE, BENDONGAN EN TJIDJEROEK
· PUNDUK GEDEH,
gelegen in de Afdeeling BUITENZORG,
op Dingsdag dan 2% illaurt 1883.
des voormiddags 10 uur,
TEN KAN·1‘0RE VAN DEN Nornms
{ H. J. IVIEERTENS,
1 TE BATAVIA.
l ARTIKEL ’EEN.
I De verpachting heeft plaats bij uitbesteding aan den
V meestbiedende, mits overeenkomstig het bepaalde bü artikel
25 hier na te melden, door het stellen van goede borg-
i tocht, voldoende zekerheid gevende, ten genoege van den `
verpachter en wel in drie perceelen.
E