HomeVoorwaarden van verpachting van het recht tot het heffen van de tjoekee van het padiegewas en van de zoorgenaamde kleine middelePagina 1

JPEG (Deze pagina), 481.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 9.45 MB

» VCDORWAARDHN 4
wm Q
AVEBPACHTING
I VAN HET RECHT TGT HET HEFFEN VAN
j DE TJ GEKEE VAN HET PADIEGEWAS
LL EN VAN DE ZOOGENAAMDE KLEINE MIDDELEN,
OP DE LANDEN _
H I N B J
TJl&WB, BQMOIXQHH êü ï]!(§€l`Oëk
‘ Iï· ·’ E E
De PONDOK GEE'JEHm ‘
BA·r.u‘m,
OGILVIE 3: Ga.
BROCHURES •%«:­<­­=·<­
1. Kolonien.
IO. 0-1, Handel enz, Mg gj ,= :` e» ·