HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 92

JPEG (Deze pagina), 533.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

hh. A,

l d l
ïf
EN '_"
YOORWAARDEN VAN KNTEEKENING. n
­ l
De Stemmen over Slaatkuudxge en Maaiselmppelgke l; l ,
`TI`ä3,g‘Sl,llkkC]1 verschijnen in 1naandell_ll;scl1e allevwlngen van ll »
gemiddeld vier vellen druks. ‘ WL
De i11teek«·ningsprljs voor zes nummers is slechts Z1.-- ‘l u -4Q
Men verlvintll zich voor zes nummers. ll x
BLOM & OLIVIERSE. Q [ 1