HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 798.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

, . . ~ « , . . - . ..... , _ _ · · , V.,--»ZI­... .; ,, ­ç. »··"; ·**•; ­ , ä Y - . , ..·. . _` `
e - M ., ·· .__, ‘··` / _
’ /
· . pv · 1
' ·i `
ï‘’··· F T“’€°‘*° S""*°‘ />
­- . '
................... ....... ..... ............. ...... .....; .... ..... .. ....... ..... ...... ..... ... ........ · ' ` * ·
» J'? MUg¥.> `
"
7 .
+1
- 5
_ J
z?=’ï;,‘;;·‘£;§;r??<·‘ ·, · • • • i
­..~ .­, ze Staa,tkund1ge en Mamasehappelgke
‘ ‘­‘ . IP? . l
. . .
. ·
VRA A GSTUKKEN
L
K3; ·YZ F5 5
E gg 1,
O N D ER LEI D I N G

5;;;.;:- , r`
ïïëzää=f*·ïiiê;¤ï’·?.’ , ­
VA“

I F. N IJ H OFF,
®·=;<«et= ï*ï.+ï·äI
f ·
.;­ ¥ $ . .
met medewerkmg van vele Staat- en Letterkuudxgen.
E ; ·
ii
è ............... . ...................................................................................................... . . .....,.,,..,.,,,,___
‘ _‘`, .,.. I Il h 0 u d :
. " Blz 7
_ Mr. L. Ed. Lenting , Pmcessïëu ................ 1.
L; van Woudrichem van Vliet , Onze k0fïie­
e2;;c;*S¥ï~ïel·è:SFï;’;Ff? . . ‘
;.ï:;_.e>äï:§f cu1tuur­p011t1ek op Java. ............................ 42. ;
P. Crok , Onze Gastvrghexd ....................... 64. ;
wg:. E-tij? E . ·
Büvgggiug tot het arhkel over Processwu .......... 79 .
nl ; .................................,........,.....................................................................,..............................
iii ­ «
n.·. 1 " K U I L E N B U R G , e
='ïï€ï.:"ï ­,_. ’ ` _ «
_ B L O M & O L 1 V I E R S E , O
‘`·> i- <??L mx ­
1878. .
`.`_‘ . '
=ï ..e" rw.
"ï°'A x E; .
vi ‘f‘5?.;__.*_[.g;° L, -.