HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 667.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

Onze koffie­cultuur-politiek op Java,
GEDURENDE DE LAATSTE 15 JAREN. j
_ nooit
L. VAN WOUDHICHEM VAN VLIET.
. ln twee artikelen ,,over koffie" in het Handelsblad van De-
cernber 1877 ‘) wordt gelezen als volgt: à
,,Wij zijn natuurlijk groote voorstanders van alle mogelijke verbete-
. ringen in het belang van den handel, - maar wij herhalen: hier ,
gelden andere belangen, omdat de Staat zelf planter en importeur is,
wat hij niet behoorde te zijn.
,,Er is dus in dc Tweede Kamer vee gesproken over koffie. Maar g
het onderwerp is niet uitgeput. Als men toch het gebied der particu-
liere tijdingen betreedt, zou men in de Indische bladen berichten heb- W
ben kunnen vinden, de bespreking overwaardig. Berichten, misschien _
even geloofwaardig als de particuliere brief van den heer Bmsnxus,
bovendien van verscheidene zijden ingekomen en aan verschillende bla-
den vermeld. Wij bedoelen de tijding, dat de koff1e­cultuur in de laat-
ste tijden weder op schrornelijke wijze wordt opgedreven, tot groot
bezwaar van dat deel der bevolking van Java, hetwelk met die cul-
tuur is belast. Hier en daar zou de bevolking reeds haar ongenoegen
hebben aan den dag gelegd: in Salatiga zelfs koffieboomen hebben om-
gehakt, als eerbieclig protest tegen die opdräving.
1) Couranton van 24 en 25 December.