HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 644.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

rif _ l E /7 Y _ U 4 » »,ïD«" 7 N
40 ruocmssrëiv.
Was sedert korte jaren ingevoerd, en is daarom ditmaal
verboden. · _ ‘
Arrondissement Roermond.
Etoermond. Processie door de stad op St. Rochus (16
Augustus). Eerst sedert 6 of 7 jaren ingevoerd en dus on-
geoorloofd.
Processie over de oude begraafplaats rondom de hoofdkerk
in Mei op het feest der Onbevlekte Ontvangenis. Heeft het
eerst plaats gehad in 1855 en is dus ongeoorloofd.
Venlo. Processie of bedevaart naar Belfeld op 6 November.
Heeft slechts sedert weinige jaren plaats gehad en is dus
onwettig.
Provincie Noord-Holland.
Arrondissement Heem.
Spierrlijk, gemeente Berk/tout. B0_q7'(l/87Ll;S[)Z60/Zl2'g]L0(ZB7’L wor-
den hier sedert 1850 gehouden door geestelijken, vergezeld
van koorknapen en andere personen, tot den kerkdienst be-
hoorende. Voor zoover deze optocht geschiedt over den open-
baren weg is die (als in 1850 begonnen) ongeoorloofd.
Lijst
DEH OPENBAELE (i0])SDIENSTOEl?ENINGEN WELKE IN 1856 DOOR HET
<>1·ENEAAn enzne ZIJN VERBODEN. ­
Provincie No0rd­Brabant.
1 Arrondissement ’.s·Hert0genbese/L.
" Eierlieum. Processie van daar naar Uden op 8 September.
- St. 0edem·ode. Processie naar Handel op 8 September.
Grave. Processie naar Uden op 15 Augustus.