HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 710.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

36 rnocnssiëu. y
in meerder of minder plechtstatigen optocht naar Ifevelanr en `
terug.
Voor zooverre die optochten het kenmerk van openbare gods- t
dienstoefening niet dragen, zijn zü bij de wet niet verboden. l

Lijst ‘
` DER 01’ENBAltl·J GODSDIICNSTOEFENINGEN, PRoOEssIEN, BEDEVAAR
TEN EN Blit;RAFENISPLlCCH’1`1(tHEDEN, voon ZooVERRE DEZE ALS
U1’liNl3Al·lE (%ODSDlENSTOEItENIN(%EN KUNNEN WORDEN BE-
SUHUUWD, WELKE DOOR DE BETROKKEN PRocUREURs­eENE­
HAAL VOOR ONWETTIG WORDEN GEHOUDEN. F
Provincie Noordloxeabämt.
Arrondissement ’s Hertogenbosch. ` ,
Eäerlicum. Processie van Berlicum naar Uden op 8 Septem- I
ber. Sedert 3 of 4 jaren in werking getreden. Er bestond .
wel vroeger een gebruik om zich op 15 Augustus met bede-
vaartgangers van omliggende gemeenten te vereenigen, en als- g
dan gezamenlük in processie naar Uden te trekken. De pro-
cessie op 8 September echter moet als niet door het gebruik
gewettigd worden beschouwd , weshalve die in 1856 verboden is. A
St. 0e«lcm·ode. Proeessie op 8 September van daar naar '
Handel. Is sedert 7 of 8 jaren begonnen. 4;
Grave. Proeessie van Grave naar Uden op 15 Augustus. .
Was sedert een groot aantal jaren en bepaald voor 1848 in g
onbruik. Men wilde ze in 1856 weder in het leven roepen en t
alle toebereidselen waren reeds gemaakt, doch door tusschen- J
komst der politie, in overleg met de geestelijkheid, heeft zij i
geen plaats gehad. 5
Arrondissement Breda. j
ll
Bum·le­Nassau. Proeessiën op het gehucht Uilen/telen op
den 1Sl¤¤ Pinksterdag komende van Wegenberg, gemeente gï
Ter/zcyden; en processie op 31 Augustus, komende van Dru-
il
»··
l
1
1 l