HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 746.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

1
l
34 raocnssiën. ­
Arrondissement Tiel `
Gcene. ·
Provincie Limburg;.
Arrondissement Maastric/zt.
In dit arrondissement zgn omtrent 90 parochiën. Iedere pa-
rochie houdt jaarlüks 2 processiën; de lm op den Zondag na
Sacrementsdag, de 2<l@ op den Patroonsdag der kerk van
de parochie, of op den Zondag daarna.
Bedevaarten hebben op verschillende tijdstippen plaats door { 5
samenvoeging van parochiën. Datum, weg en parochiën meeren­ `
deels onbekend.
lllaastricht. Bekend is ten aanzien der bedevaarten, dat er
is te Maastricht eene bedevaart op 21 April uit Wij/c naar
Sc/tezyvcnáeuvel; op 12 Mei eene uit St. Servaas­parochie daar-
heen; op 4 Juli gaat uit St. Servaas-kerk eene bedevaart
naar Kevelaar, en op 16 Augustus eene uit St. Maarten naar
_ Precren (België).
Nog komen voor Maastricht bedevaarten uit parochiën van
het arrondissement Maastricht, en van Pruisen naar Scherpen-
heuvel, en van paroehiën uit Belgie, en uit de parochiën Sl.
Pieter en 0ud­Vr0e¢zi/tovert naar Keoelaar.
Arrondissement Roermond.
In elke gemeente een 12tal processiën ’s jaars, namelijk op
25 April of St. Marcusdag, 28, 29 of 30 April of de Kruis-
dagen, 1St€¤ Zondag van Mei, 2dw Zondag na Pinksteren
(groote processie,) 15 Augustus of Maria Hemelvaart, in Sep-
tember op het Mariafeest, op de feestdagen der Heiligen van
de betrokken ke1·k en nog op een of anderen feestdag, eigen
aan deze of gene gemeente.
Bcdevaarten hebben plaats op verschillende dagen, tusschen
15 Augustus en 15 September naar Kerelaar, alsmede naar
eene kapel, genaamd In ’L Zand, gelegen onder Roermond.
i d `%iT=’ïï‘lEéä.;,ï: