HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 690.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

_ ' ··=· ~~~·««<~«··=~ ···­~­­»««~­..T.-­ ­· ``«­.« .. .·wma_...a, .a.­...,,«. ... . -. .. n _
r
32 . rnecessrëiv.
lllaelmren. Processiën 0p Zondag na Pinksteren en den ~
1=l<=¤ of laatsten Zondag va.n iedere rnaand. j
Arrondissernent iircdar. `
Geene. j
` Arrondissement Eéml/zeven.
ll
Asten. Bedevaarten gedurende het geheele jaar naar de ,
kapel onder het gehucht Ommcl. ‘
Aarlalltixtel. Bedevaart naar eene aldaar staande kapel.
(NB. Preeessie verboden).
Eersel. Bedevaart naar een lindenbooin in den akker op ZV
onbepaalde tijden, en processie van daar naar Vl/((’I`!7CC’/z` (België)
ep 25 Juli. is
Gemert. Bedevaarten naar de kapel te lfrmdcl op onhe- `
paalde tijden. ,
Heeze. Bedevaart naar een zeogenaamden wonderbeom in den j
akker.
Leende. Bedevaart naar eene kapel in het gehucht Slwjp
op enderseheidene tijdstippen in den loep van het jaar. ;
0irsehot. Bedevaart naar de kapel, genaamd alle/zc1`lz`gcczYk.’
Soerendonk. c. a. Bedevaart naar de kapel aldaar.
Veldhoven. Bedevaart naar de kapel te ]lIc1·cr·cl«l/teven. bl
llesäerhoven. Bedevaart naar een putje onder die gemeente.
Geldrop. Preeessie van daar naar de kapel te lhmdcl j
{Gamer!) op 28 Juni. ‘
Valkenswaard. Proeessie van daar naar de kapel te llamel
en verder naar Iázvelaar op 28 Juni. l
dust-, West en llliddelheers. Preeessie van daar naar Sc/zer-
pen/zeurel (België) op 29 Juni. 1
Lniksgestel. Proeeseie naar eene kapel in die gemeente op
Heiligen Saerementsdag en 15 Augustus.
linndel (Gemert). Proeessie op 13, 16, 17 en 22 Augustus T?
8, 9 en 10 September, trekkende door het dorp Gemert naar j
de kapel te Handel.
1
' ""“"?¤ïEïal;2