HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 837.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

7*777 Y 1 _ _ _Y_ ___,_T_, ,,,,.,.,..,,,.a..,...,,.--< _\
_
A
rnocnssrërv. 31
1
` Gehucht Volkel. Processiën op St. Marcus, de Kruisdagen,
Sacremcntsdag, _den ISM Zondag van iederen maand, en om
de 2 jaren op Zondag ua St. Lambertus.
1 Dierlen. e. a. Processiën in de gehuchten Damen en. Lange!
op den lam Zondag van Mei tot en met October.
Herpen. Processie op het gehucht llcrpen op St. Marcus,
15 Augustus, 8 September, de Kruisdagen, den 1S1<*¤ Zondag j
van Mei tot en met October, den 1St@¤ Zondag na Pinksteren
en den 2d@¤ Zondag van October, en
Processie op het gehucht Ovcrlmzgel op 3 Mei en de Kruis-
dagen.
Ah lluisseling. e. a. Processiën op het gehucht Huisscling op
" op St. Marcus, 17 September, de Kruisrlagen, Zondag na 24
Juni, Sacrementsdag, Drievuldigheid, 15 Augustus, 8Septe1n­
ber en den 1Sï@¤ Zondag van Mei tot en met October, en
Proeessiën op het gehucht Neerlozm op 15 Augustus, 8 .
September, de Kruisdagen, Sacrementsdag, Dricvuldigheid en
den 1St@¤ Zondag van Mei tot en met October.
` Sehayk. Processiën op St. Marcus, 15 Augustus, 8 Septem-
ber, de Kruisdagen, Sacrementsdag en den 1S‘¤<>¤ Zondag van
Mei tot en met October. .
Reek. Processiën op St. Marcus, 6 Juli (met predikatie),
de Kruisdagen, den Ww Zondag van Mei tot en met October
en 15 en 16 Augustus (bü slecht weder op den volgenden -
dag). ­ ,
* Velp. Processiën op St. Marcus, de Kruisdagen, Drievul­
F digheid, Sacremcntsdag, 2 Februari, 3 November, Zondag
voor Paschen en den 3<l@¤ Zondag van Mei tot en met October.
L Zeeland. Processiën op 25 Juli, de Kruisdagen, Sacrenients-
Q dag, den lS‘¤>¤ Zondag van Mei tot en niet October cn 2 Juli
‘ (de Nümeegsche processie genaamd).
l Ravensteijn. De lijken worden door geestelijken, in kerk-
gewaad gekleed, aan de huizen afgehaald en tot in de kerk
1 vergezeld. , 6
Y lläegen. Proccssien op 13 Mei, Zondag na Sacrementsdag V
en 4 October. ‘
llaren. Proeessie op St. Marcus en de Kruisdagen. [
J§*°‘ï"v§=' =ï`=<»>>.5¥ïä·2-:? ”~W>*¥a‘>vw¤¤:iït‘gj=¢; “=‘i¢‘?ë‘«ï·=·m><·a=­»=~ Tw ­ ;;4· 5 · · 1%* «._ï’ .-1.* .. .7. ~«,.·»;<<·;-,­/~·, A, ’ Z