HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 959.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

as? ° ·
e ·
HQ ‘
tïï »

F2; "
l ·‘·” .1
M
R`? ' ..
çeïj I, 8 Pnocussxeu.
dit
lr! . , . . . ,
pig, I que lc gouvcrucmcut yugcrai ucccssawcs pour lu tmuqutllztc pu- · .
‘· blzquc". De articles organiques waren de eerste toepassing
g Q van dat artikel; later volgde andere politie-maatregelen. De
LX1 l . . . __
pj. r wet Germinal 1S hier te lande van kracht geweest. Bij de
‘ herleving van de zelfstandigheid van Nederland, trad het Ne- ·
q derl. gouvernement in de rechten en bevoegdheden van het
Fransche, en krachtens hetzelfde art. 1, had ook de Nederl.
regeering het recht en de bevoegdheid politiemaatregelen in `
lf het leven te roepen, daar, waar zij meende dat orde en rust
die eischten. Men moet dit in het oog houden bij de beoordee-
l ling van al de administratieve regelingen, die vooral eenige
A jaren na de herstelling onzer onafliankelijkheid, hebben plaats
E gehad. Het blijkt immers dat reeds ten jare 1819 pogingen
`_·· 1 werden aangewend, om de proeessiën uit te breideirwaartegen
_ · het Nederlandsche gouvernemcnt dadelijk met kracht zich ver-
§ï· i zette. Eene circulaire van den Direkteur­Generaal voor de za-
rl l , . . .
ken der ltoomsch Katholieke Eeredienst van 29 Mei 1819 , ge-
richt aan de bisschoppen, zegt o. a.: «/Le Roi informe des
‘ ubus qui sc comme!/cut uu fait de proccssious, qui ont lieu
`l hors l’enceinte des eglises Catholiques Romaines dans les pro­
vinces meridionales de son Royaume, qu’cllcs sc multzjolicuá
même coulrudictoircmcui tl cc qui sc pmliquuil ci-dcuuuz, sa
‘ - Majeste m’a charge (en date du 25 Mai 1816 Le K) de vous
informer, Monseigneur, que ses intentions sont, que ces proccssions
E sc borucnt aux ro utious ordizzuircs ct rl deux roccssions ar
pf 9 _ P P .
lr uu dans Zcs Juroiscs de votre Dzocèsc dont l’une à la Fête- "
M I 7
lift, • , • • ,
Dieu (transferee au dimanche suivant) et l’autre a quelque
jour "de fête, a designer par votre Grandeur. Ses intentions
sont au surplus que dans ces processions on ne se permette
aucun vêtement extraordinaire, aucune bigarrure, ni aucune
representation ineonvenante, qui causent souvent des desordres
et du scandale et qui toujours detruisent plus ou moins le
E respect que le peuple doit porter à. ces aetes religieux, ete."
In denzelfdeu geest werd ook door den Directeur­Generaal
F voor de zaken van de Roomsch Katholieke Eeredienst aan den
lt . . . . .
Gouverneur van Limburg geschreven. Ook in die circulaire,
jg welke dezelfde dagteekening draagt, als die aan de bisschop-
gi .


». Q;
`*» ·.. . - ~‘ ` .. . . _ ­-4a,