HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 30

JPEG (Deze pagina), 599.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

T
aa E
te
<« wanneer het verband tusschen de eplielhng van bezwaren , ä
in de 5 eerste alinea’s vermeld, en de voorbereiding alzoo, jj
in de (ide alinea voorgeschreven, tot eene regeling steunende »
op vrijwillige overeenkomsten, zal zijn aangetoond, _
«wanneer de wijze hoe vrijwillige overeenkomsten zullen
moeten leiden tot een toestand, waarbij de tusschenkomst des
bestuurs zal kunnen worden ontbeerd, duidelijk zal zijn in het
licht gesteld,
« wanneer zal zgn uitgemaakt, of met de uitdrukking tus-
sc/ten/remst des bestuurs eenvoudig bedoeld wordt de tusschen-
komst van het piuutsetgit bestuur bg het vormen van vrijwil-
lige overeenkomsten, dan wel eene bemoeijing der Regering
tot het sluiten van Gouvernements-contracten,
« wanneer uit dat art. 56 zullen zijn beantwoord de prae- lj
ïlSCllG Vfügtêllï
«Zl1llBl] IllG'L1VC G0llV€I’l”l0l'HBH[S­GOHtF3.C[BH WOI`(l6I`l g€Sl0lGl’l°?
« mogen particuliere ondernemingen naast den aanplant van
COI]l,I`ëlClHl’1l1Gl1 l)(·>StH3ïl?
« mogen zulke contractanten ook producten van vrijen aan-
plant opkoopen‘?
« moet alzoo het eultuurstelsol door vrije uitbreiding van de
particuliere industrie allengs worden opgeheven, dan wel door
hare beperking worden bestendigd?
«zal de onclernemer dan wel de regering of het bestuur
vrijwillige overeenkomsten met de bevolking sluiten?
«hoe kan zü bij vrijheid tot de nakoming dier overeen-
komstcn worden verpligt?
« Op welke wijze zal dan bg beperking der vrije beschik- ,
king van de bevolking over haren aanplant door gedwongen J
lCVCl`lllg ïlälll llfli, GOlIVGïl'lPl'ilG¤t of (lCIl CGTltI`ilC{ïlIlb (lt? j’)l’ijS (lCl`
producten worden bepaald?
«\Talllllt‘t‘i‘ ill ·ll(‘ giTSClllljitlllLt5li Oil ’l`ilgt3ii Pil HOQ vele tlll(l42·