HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelicht