HomeRéflexions sur les changements apportés depuis 1844 au système des cultures à JavaPagina 1

JPEG (Deze pagina), 460.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 24.41 MB

­ I 3 ' X//{ 6//lfQ<<r J jv ·
ï`__" Mw ` ` E`w“_`E" ` `_ "___ï
I I I
I I A
I - , E E I
I _ E
I HEFL RXIUN S 5 .
SUR L ES GHANGEMENTS A I‘I’(Y>II,'I`I«)S 4 «
`i IDEPUIS 1844

. AV
I _ I I
E SYSTEIVIE DES ULTURES I
I I °
ï I I] ' 7 i I `> "
4 I 4 iglljlrlï ,¥'14 ;':‘­;i Q
j :' fly lg: jr °; I,
l_ I' I; N . E', _ I
I g I
[ P. ET F VAN DEN BROEK I ‘
{ I I
I / l
P A R IS
‘ IXIPRIMIC CHEZ IHINAVENTURE 1iT IJ('CESSf`>I'S
I ` 35, ¤‘II‘kI DFS .('·`4'<TIYx g
à ..
ä I 8 56
I? ·­-M·~»{~· BROCHURES. °‘ï"‘€"‘^
I l. Kolouiau.
_ A
« Qi Q - If_ Cullmur &­sbeIs@I. IIB / .