HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 66

JPEG (Deze pagina), 538.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

» ~ ­. « »­,. .. , » · _.­ ­ ,, . _ ,,. »-· - )“_,` __;)_ -­ ·,~,­Q,»· _·'._,",,~’°-.,.·`,.‘j;`,l,,,". ,,,1 N, *,é~­¤,»k_:a1(.`­·y_`·v,,,,­"_‘F>`Y.1 A M" "
60 .
jj len niet meer eenige gepriviligeerden, zoo als aktiehouders ,
der N. Handelmaatschappij, reeders van schepen, die door
j de maatschappij bevracht worden enz. , maar de geheele natie
in den rijkdom deelen , dien Indië voor de natie afwerpt;
dan zullen de belangen van moederland en kolonie meer
jj in overeenstemming zijn gebragt, zoodat beiden innig ver-
j bonden zijn , en met kracht en moed de gevaren van eenen
g buitenlandsohen vijand zullen trachten af te weren. En
,,wanneer het in den raad der Voorzienigheid ook besloten
nl 1nogt zijn, om het gebied over den schoonen en rijken Ar- 3
chipel aan het Nederlandsche volk te ontnemen ," dan zou
ten minste het Vaderland vooraf gered zijn van den afgrond j.
des verderfs, waarin de onderdrukte en bijna uitgestorven
F nijverheid het dreigt te storten; dan zou in ieder geval
J Nederland ten opzigte van Indië zijne roeping hebben ver-
vuld.
j .........
l
l
l
1