HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 471.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

35
deringen bestaan. Maar ik zou ook niet beginnen met
het verkoopen van woeste gronden alléén, maar van
bevolkte streken, op zulk eene wijze dat er bij ieder
perceel zooveel mogelijk ook woeste gronden zijn. Ik
twijfel niet, of de woeste gronden van zulk een perceel,
zullen, in handen van een partikulier , weldra in bebouwde
velden herschapen zijn. Straks zullen wij , door het voor-
beeld van het distrikt Sadjira, in de residentie Bantam,
aantoonen , hoe niet het landbouwende gouvernement, maar
{ wel de partikuliere industrie in staat is , om woeste streken ,
i die schaars bevolkt zijn, te ontginnen en te ontwikkelen.
Zulke streken zouden in de eerste plaats voor het verkoopen
aan partikulieren in aanmerking moeten komen.
l
l
l
li
i """"""
I
l
l
3*