HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 430.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

32
ken. Het bewijs voor dat onregt zoeken wij echter te
{ vergeefs , en om het onstaatkundige aan te toonen, beroept .
P de minister zich op ,, hetgeen de partikuliere eigendommen
l opwerpen, in vergelijking met de provinciën, welke het {
gouvernement onder eigen bestuur heeft ," - eene ver- {
~ gelijking , die de minister almede schuldig is gebleven (*). ä
B
El *(*) Het onstaatkundige van den maatregel kan alleen uit een geschied-
kundig onderzoek blijken. Daarom heb ik het begin van zulk een onderzoek
geplaatst in de 4de aflevering van het Tqgjdsehmgft voor Nederlandzch Indië,
’t welk ik later zal vervolgen.
-777 7 . I