HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 339.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

¢T<**‘Y'T'" ` '* i”*‘T"`*T;`­­­`”i"*`ï "T`· -""*'=’ ï· ' ' °""""“""""”"*7"""”'“'ïT­'*‘“7 `!ï’ï";T TNZQ'T_"""”"""7"_
B E D E II K I N G E N
TEGEN DE · · E I ï
MEDEDEELING _
VAN DEN ` U IA v 4
MINISTER VAN KOLONIEN
AAN DE 4
TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL, I
I
OMTRBNT DEN
VERKOOP VAN LANDEN 0;P JAVA;
DOOR
D1·.W.R. VAN HOEVELL. ë

r
4,* {
Ii
!
TE cR0NmGE1~r, BIJ 1
C. M. VAN BOLHUIS HOITSEMA. I
1849.