HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van KoloniĆ«n aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van