HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 583.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

E.
~
L
‘ NOTA TOT TOELICHTING uw het >~
l Reglement op de DRUKPERS in fVe<Ze2=Z. Indië. T
`
l
Art. IIO van het Reglement op het beleid der
l Regering in N. I., schrijft voor, dat het toezigt der
3 Regering op de drukpers, bij algemeene verordening A
e wordt geregeld. Onder de bepalingen van dat Re- L
, glement is er zeker geene, waarvan de uitvoering
l meer dringend noodzakelijk is, dan het evengenoemd .
i artikel. N. I. verkeert, met betrekking tot de aan-
gelegenheden der drukpers, in eenen toestand van gi
' volslagen onzekerheid. Aan dien toestand moet, in
het belang van regering en ingezetenen, een einde
i worden gemaakt en dit kan thans met te meer vrucht
geschieden, nu het Regerings-Reglement de begin-
selen, die daarbij in acht moeten worden genomen,
aangewezen heeft.
De regeling moet plaats hebben bij algemeene
verordening. Met het oog op art. 3l van het i.
X Regerings-Reglement, kan dus de vraag niet achter-
l Wege blijven, van welke inagt die verordening zal
moeten uitgaan. ll
{
ä l