HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 431.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

, *22
An T. 341.
T Onder vers reiding van drukwerken wordt in dit
D
T Reglement verstaan, elke daad van koophandel, met
l
ç` zoodanige werken gedreven, en elke, zelfs koste-
; looze afstand dier werken aan anderen, met liet oog-
l . l
merk, om ze verder te verspreiden.
i ART. 35. A
V
i Alle verordeningen in N. I. bestaande , betrekke- l
i lijk de onderwerpen bij dit Reglement geregeld, A
‘ I
l worden ingetrokken en buiten Werking gesteld. ,
• °"’ ` l
En is onze Minister van Kolonien belast met v
i~ de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal ­ ·
‘ worden verzonden aan den Raad van State.
,
5 1