HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 624.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

el
si
ll?
21
_ Aar. 22.
Opzetting, door middel van te koop of tentoonge­
stelde, verkoehte of verspreide drnkwerken, tot het j.
begaan van misdrijf of overtreding, wordt gestraft als
medepligtigheid aan het misdrijf of de overtreding zelve. 4
· Indien de opzetting geen gevolg heeft gehad, wordt
zij gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot ‘
I een jaar en geldboete van 25.- tot 500.- te
zamen of afzonderlijk, tenzij tegen het misdrijf of de
overtreding zelve, eene mindere straf bedreigd is, in
welk geval op de opzetting die straf wordt toegepast.
Anr. 23. l
ri.
Al wie door middel van te koop of tentoongestelde,
verkochte of verspreide drnkwerken de waardigheid
of het gezag van den Koning of de regten van het
Koninklijk huis zal hebben aangerand, of op gelijke
wijze den persoon des Konings zal hebben gesmaad,
gehoond of gelasterd, wordt gestraft met gevangenis-
l straf van twee tot vijf jaren.
Gelijke smaad, hoon en laster aan eenig lid van
het Koninklijk huis aangedaan, wordt gestraft 1netge­
vangenisstraf van een tot drie jaren. Met laatstge-
melde straf wordt gestraft elke op gelijke wijze gepleegde
aanranding van de waardigheid of het gezag van
°s Konings vertegenwoordiger in N. l., alsmedejegens
hem gepleegde smaad, hoon of laster.
De vervolging der in dit artikel vermelde mis--
drijven heeft plaats van ambtswege.
is 1
1
i
V Y, f__i`,__ rlf