HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 467.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

la
.6
ïï

lf

Q
REGLEMENT op de 1>1>.U1ïwE1zKEN in
.ZT€d€7“ZCL72CZSC]L Indië.
§ 1. Uitoefening van het beroep.
ART. ll
leder is bevoegd het beroep van drukker ,nitgever
E van drukvverken of handelaar ill drukwerken uit te
oefenen, mits daarvan eene maand te voren schriftelijk j
aangifte doende aan het plaatselijk bestuur van zijne
woonplaats en binnen dien tijd een borgtogt stellende
ten genoegen van dat bestuur. 1
l
ART.

.­ De borgtogt wordt door het plaatselijk bestuur
bepaald en bedraagt niet minder dan j`200, en niet
meer dan V7` 5000.
i
v J
. .. ï ______‘£°¥'i