HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 409.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

vuï
van dien aard te leeren kennen. Zlfogten dacu·entegen wer-
keläle bzj de Regering plannen bestaan, om of het mede-
gedeelde een soortgelzjk Reglement in te voeren, dan
wordt in de gelegenheid gesteld, de openbare meening er
over te vernemen, evenzeer als de cmnmer/singen der be-
lcmgltebbenclen. Dan zal, zonder eenlgen twzgfel, de .
openlvaczrnzcdcing even wensclzelvgk @:00r de regering, als
voor het publiek zgn.
H. N LT GH.
/