HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 558.07 KB

TIFF (Deze pagina), 8.73 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

l
INHOUD. 1
Blz.
lnleiding ............................................ 5
Tijdelijke ontstemming ................................ F i
Onderwijs ......... . ................................. o
Politieke vormen ...................................... U
inlandseh vereenigingsleven ............................ 111
Q Opwaarts strevende krachten .......................... 11 `
E De grondzuilen van ons bewind ...................... 12
E Wèlgezinde kringen . .................................. 12 "
Politiek stelsel van 1917 .............................. 12
Verantwoordelijke oppositie ............................ 1.%
Gemis van overeenstemming met den Volksraad ........ 14
Ee11 andere gedragslijn noodzakelijk? .................. lt`;
Wat lndië zou behoeven .............................. 17 .
Wording der bestaande instellingen .................... 18 ä
Het ,,wijze woord" van Thorbecke ...................... 1*)
,,R0lverwisseling" . .................................... 211
Volksschakeeringen . .................................. 22
Eilandgouvernementen ................................ 24
Bezwaren tegen eilandgouvernementen .................. 27
Volksraad ..... . .._.................................. 28
’ Bestuurshervorming . .................................. 31
Een daad van slecht staatsbeleid ...................... .32
Slotwoord ..... . ..................................... 35