HomeKartiniPagina 4

JPEG (Deze pagina), 716.30 KB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

g
i ‘ ` is
` ­l
Vat wij wenschen, willen, streven, E j
Hooger geest gebiedt. ,
Vrije mensch, uw weg, uw leven .
Maakt ge u-zelven niet. [
`s Aadlaars vlucht heeft vaste perken,
Vaar hij henen schiet,
De Almacht neigt den wil des sterken
Als de wind het riet. ,<
Q,
()m ons, in ons werkt en fluistert
Hooger geest en macht. i w
Die ons stuwt en buigt en kluistert ` ,
Met geheime kracht.
`t Leven is vol wonderwoorden, ^
Ruischende uit de vert`, »·
En onzichtbre liefdekoorden ‘ ‘
Trekken `t menschenhart. j
Levensraadslen, die ons jagen,
Zalig, die het woord,
't Antwoord op uw groote vragen
ln zijn leven hoort! _
Almacht, Liefde, Trouw, Genade, _ ç 4
Zalig, die uw hand ,. i
Ziet of weet op al zijn paden ,
ln het vreemde land. j j
` d Tl Z
(U2? De Gáncslefs ,,Teïz¢gbZzZè.") :|
l
, jl