HomeKartiniPagina 36

JPEG (Deze pagina), 931.89 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

I I
34 KARTINI. H ·
[
van onderwijzers, waarop belangrijke zaken en
§ gebeurtenissen worden besproken. De jongelieden
Q denken daarover na en deelen hun gedachten
I mee op een volgende bijeenkomst. Men lache
hen niet uit als zij vreemde theoriën verkondigen,
doch helpe hen met tact, zachtheid en liefde op
I Wêg ....
Energieke, intelligente lnlandsche jongelieden
Q stelle men in de gelegenheid hun opvoeding aan
_ Europeesche Hooge Scholen te voltooien. In- _
landsche meesters in de rechten konden ’t land l
uitnemende diensten bewijzen. Na de voltooiing I
hunner studiën aan de Hooge School stelle men
hen in staat hun studiën voort te zetten in ’t _ I
land hunner geboorte en onder ’t volk welks taal de
hunne is. Laat hen daar bestudeeren het Inlandsch
i recht. Zij zouden dingen aan 't licht kunnen
I brengen der Regeering en ’t land van veel nut...
; In Europa opgeleide lnlandsche dokters zouden ,
ook uitstekende diensten kunnen bewijzen aan het i I
land. De voordeelen van een­kind-van-’t-land-
[ zelve­zijn zouden telkens in ’t oog springen vooral {
bij onderzoekingen onder en midden ’t volk te
doen, en andere werkzaamheden, waarbij men Ii
j direct aanraking heeft met 't volk. Vollediger I
toegerust dan de gewone doktersdjawa, doorkneed j
in eigen taal en zaken, zouden in Europa opge- I I
I leide Inlandsche doktoren aan de medische
j wetenschap goede diensten kunnen bewijzen. Zij C
zouden grondig de Inlandsche medicijnen, die 1
volstrekt niet alle kwakzalverij zijn, kunnen be-
studeeren en ze in wetenschappelijk kleed gestoken I
de Europeesche wereld binnenleiden; zonder dat ‘
kleed krijgt men geen toegang! .... {
I
. I
I
. I