HomeKartiniPagina 35

JPEG (Deze pagina), 878.78 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

'
i
· l KARTINI. -_ _§­Cj
I
‘ j dier scholen. Dat het land er ontzaglijk bij zal
j winnen behoeft wel geen betoog. Nu bestaat het
j ‘ ambtenaren-corps grootendeels uit magangs, wier
opleiding over `t algemeen nujuist niet schitterend
i ` was. Velen komen op die wijze eerst laat, wat
[ leeftijd betreft, op de onderste sport des ambte-
i lijken ladders. ls dit in ’t belang van den dienst?
I De ouderdom heeft misschien meer ondervinding
i voor op de jeugd - de jeugd heeft ontegen-
zeggelijk dit voor op den ouderdom: frisehheid.
En als aan die frischheid zich kundigheden paren,
3 wat z“ou daar niet van te verwachten zijn? Dat
l `t dan vaste regel worde bij bevordering minder
te letten op ancienniteit dan wel op de capaci-
Q teiten en de geschiktheid der te bevorderen amb-
g tenaren .... Zoo langzaam aan worde dan tot
E ` regel gesteld: niemand kome in aanmerking voor
S Regent, die niet een H. B. S.-opleiding genoten
i_ heeft en voorts goed ontwikkeld en ten volle be-
rekend is voor die taak ....
i A · Op de opleidingsscholen voor lnlandsche amb-
tenaren en onderwijzers, geve men een welvoorziene
- bibliotheek, zoo mogelijk in drie talen: javaansch,
Maleisch en Hollandsch, bevattende leerrijke,
. " ontwikkelende en den geest voedende, verrijkende
. en verheffende boeken. Zoo veel mogelijk be-
. vordere men de liefde voor litteratuur bij de
, leerlingen. En opdat er met ‘Z’/’//C`/ZZ; gelezen
, worde, leze men onder leiding van onderwijzers,
die zelf gevoel voor litteratuur hebben. Het ge-
lezene bespreke men telkens. Zooveel mogelijk
moet een vrije gedachtenwisseling en -wrijving
_ onder de leerlingen bevorderd worden. Men legge
· · bijvoorbeeld nspreekavonden" aan onder leiding
V jl?
__!-W. ,.