HomeKartiniPagina 26

JPEG (Deze pagina), 954.67 KB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

. l ‘
j ~ l
lj 24 KARTINI. i
’j Ook onze letterkunde heeft haar innige liefde al j
l beweegt zij zich op dit gebied nog in een beperkten ,
l kring. Op haar wijze leeft zij het literatuurleven van X l
1 haar dagen mede. Een tijd lang is ,,Hilda van Suy- E ·
· lenburg" voor haar lzcf boek, wel voornamelijk om l
j het daarin gehouden pleidooi voor de verhefiing der
vrouw, maar toch ook omdat zij het als compositie
bewondert, ,,de gloed en bezieling" die er van uit
gaan haar bekoren. Later maakt zij kennis met het
. proza van Borel. ,,()nder onze nieuwe schatten bevindt .
zich ook ,,Het jongetje" van Borel. Een verrukkelijk ,
mooi boek." ,,Ook dat mooie stukje over de game-
lan" roemt zij en ,,De laatste incarnatie." Maar vooral
j de natuurbeschouwingen in zijn ,,Droom, uit T osari"
zijn haar lief. Dc Gzkis was blijkbaar niet voor niets `,
in den leestrommel! Martine Tonnet, Couperus,
Augusta de XV it, Marie Marx­Koning, allen ontvan- p
gen zij den tol van haar dankbaarheid. Het komt
haar voor dat de laatstgenoemde ,,een vurige bewon­
_ deraarster is van Van Eeden." ,,De grondgedachte l
van ,,`t Viooltje dat weten wilde" vind ik in ,,De
kleine johannes" terug/’ 1
Van de ouderen had Kartini blijkbaar geen kennis cal;
genomen; Vondel noch Bilderdijk wordt ooit door l
“ haar aangehaald. ()ok de namen van Da Costa en
Beets, Potgieter en Huet zal men tevergeefs bij haar
zoeken. Van Multatuli kent zij ,,Ma>< Havelaar” en
de ,,Minnebrieven." Zij vindt hem ,,geniaal" en zou
gaarne al zijn werken bezitten. Toch is zijn invloed
op haar denken en schrijven niet groot geweest.
\Tel groot daarentegen was de invloed dien de poëzie l
van De Genestet op haar had. Het ondogmatisch- Q
religieuse van dezen dichter vond weerklank in haar 1
gemoed. Meer dan eens beroept zij zich op zijn
j .
.-4 , r.