HomeKartiniPagina 20

JPEG (Deze pagina), 975.36 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

j V ' ’w· ‘"r’· . ;··- ~~· ­ «- -»«Y Y ,«- vv.; -·~. ­,,­ Y. ,_..;....,.._.-, .,,.. ,..;,._., ,_,___ _,_,_ __,__,`,w_ï · Y.
if ·{· `
j
» i"
I ‘ ii

_~ __ KARTINI. l
de deur te steken om nog even zijn dochtertje te zien, _
2 haar naam te noemen, voor hij ter rust ging. Was ‘
’ mijn deur op slot, dan tikte hij er aan; zijn dochter-
j, tje moest hooren dat haar liefste haar niet vergat.
jl Voorbij nu die lieve, lieve tijd!" Gelukkig bleef de V ‘
j donkere wolk niet lang meer hangen en werd de
jj verhouding tusschen vader en dochter weer innig als
jï voorheen.
Met haar moeder die niet dan een javaansche op- jj
jl voeding had gehad en weinig of geen hollandsch
l verstond, was het voor Kartini nog moeilijker steeds
in harmonie te leven. Toch schijnt het nimmer tot
. hevigen strijd te zijn gekomen; maar wel zou op ,
den duur waarschijnlijk een verkoeling ontstaan zijn, `
ware in Kartini’s gemoedsleven niet te juister tijd een
l gewichtige verandering gekomen. Wat de moeder
· in haar dochter het minst verdragen kon was een [
zekere trots die tot zelfverheerlijking dreigde te leiden. _
j Dat Kartini inderdaad aan een dergelijk gevaar heeft
blootgestaan valt uit de brieven niet af te leiden. i
Maar wel blijkt dat de moeder eerst dan vrede kan .·
hebben met de talenten van haar dochter als deze ; i
, met volle overtuiging tot het inzicht komt, dat die /y
talenten haar zijn toevertrouwd door een hoogere _^
ï macht. ,,Die overtuiging is het, die Moeder, in een j
geheel anderen geest opgevoed dan wij, wel na veel
strijd, ons haar toestemming deed geven;wij hebben
haar die mé! afgedwongen. Nu berust zij er in, droomt . ’
zelfs met ons mee !" i
Zij die van uit de verte het religieus gevoel dat V
ongetwijfeld een zeer belangrijk element in Kartini’s ·
gemoedsleven vormde, maar een tijdlang door haar j
onstuimigen wetensdrang overstemd werd, tot een ‘
nieuw en hoog leven opwekte, was mevrouw Van
l
l